Letnik je v okviru projekta »Objava sodobnih vrhuncev filozofije, kulture in duhovnosti« podprlo Ministrstvo za kulturo.

Literatura

Miljana Cunta: Stopala v oceanu
W. B. Yeats: Lirika srednjega in poznega ustvarjalnega obdobja (Izbor, uvod, opombe in prevod – Nada Grošelj)

Tomo Virk: Scheler, Jug in etika resentimenta

Brane Senegačnik: Moj Josip Murn ali življenje z liriko

Zarja Vršič: Paul Claudel: Sto izrekov za pahljače. Haiku skozi prizmo Claudelove krščanske poetike

Lara Unuk: Mitska tematika v grški stari komediji

Blaž Zabel: Oralnost v poeziji: primer Alkmanovega fragmenta št. 1

Gašper Jakovac: Dismembered Sejanus: Ben Jonson’s Representational Ethics of a Mutilated Body

Nicoletta Asciuto: Classical Antiquity in the Historical Poetry of Constatine P. Cavafy and Wystan H. Auden

Urša Zabukovec: The Insulted and Injured 

Andrej Lokar: Ime gore Neže Zajc ali dekalog za sodobno slovensko poezijo

Filozofija

Branko Klun: Ontološka diferenca in transcendenca

Boris Šinigoj: Spoznaj samega sebe

Luka Trebežnik: Dar in nemogoče

Mario Kopić: Zapis o Spinozi

C. G. Jung: Transcendentna funkcija (Prev. Domen Rajh)

Tadej Rifel: Homo creator: Semjon Frank in antropologija ustvarjalnosti

Pavle Rak: Кропоткин и современная биоэтика – взаимопомощь как фактор эволюции

Matic Kocijančič: Zgodovinskofilozofski izzivi Agambenove arheologije frančiškanstva

Duhovnost 

Izreki sirskih očetov (Prevedel Alen Širca)

Polonca Zupančič: Ciceronovo pojmovanje duše in nesmrtnosti

Georgij Florovski: Protislovja 17. stoletja (Prevedel Simon Malmenvall)

Hugo Ball: Svetnikovo življenje (Iz nemščine prevedel Alfred Leskovec)

Jelka Kernev Štrajn: Transformativnemu branju naproti

Simon Malmenvall: Nekateri historiografski vidiki Benediktove hermenevtike drugega vatikanskega koncila

Marko Asket: Pismo samotarju Nikolaju (Prevedla Jasna Hrovat)

Matjaž Črnivec: Markova implicitna kristologija

Domen Mezeg: Seks po katoliško

Linda Pelaj: Mengzijevo pojmovanje xin

Sami Al – Daghistani: Šerijat ali islamsko pravo? Pravni diskurz v islamski tradiciji

Daniela Potenza: Il Patrimonio dei Padri del Deserto

Alan Kelher: Kratka zgodovina daoizma

Irenej in ebioniti (Prev. Benjamin Bevc)

Likovna umetnost

Jurij Selan: Umetnost in interpretacija. K iskanju hermenevtičnih alternativ

Film

Janž Snoj: (Ne)zabavne igre: Michael Haneke in Funny Games

Tina Vrščaj: 12

 Letnik je v okviru “Javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih projektov na področju elektronskega založništva” podprla Javna agencija za knjigo RS.

Filozofija

Béla Hamvas: Pisava in dediščina (prev. Blaž Zabel)

Alen Širca: Benet iz Canfielda in vprašanje slovenske baročne mistike 

Janez Duns Scot: Ljudje – edinstveno božji v vzajemnih odnosih (prev. Jan Dominik Bogataj)

Georgij Florovski: Srečanje z Zahodom (prev. Simon Malmenvall)

Georgij Florovski: Filozofsko prebujenje (prev. Simon Malmenvall)

Béla Hamvas: Budnost (prev. Gabriella Gaál)

Béla Hamvas: Zlati dnevi (prev. Gabriella Gaál)

Literatura – Proza

Ivan Aleksejevič Bunin: Števila (prev. Vita Pintar)

M. Karagatsis: Izgubljeni otok (prev. Lara Unuk)

Hieronim: Pismo škofu Inocencu (prev. Polonca Zupančič)

Hildegarda iz Bingna: Ideal duhovniškega in meniškega poklica (prev. Doroteja Novak)

Hildegarda iz Bingna: Ideal duhovniškega in meniškega poklicanadaljevanje (prev. Doroteja Novak)

Irenej Lyonski: Zoper krivoverstva (prev. Benjamin Bevc)

Literatura – Poezija

Sergej Stratanovski: Smokva (prev. Urša Zabukovec)

Tomasz Mazur: Med tišino in molkom (prev. Katarina Šalamun Biedrzycka)

Tomasz Mazur: Svoboda v vpletenosti (prev. Katarina Šalamun Biedrzycka)

Delimir Rešicki: Tri pesmi (prev. Mateja Komel Snoj)

Cecilija od rojstva: Pesmi (prev. Robert Kralj)

Miljana Cunta: Svetloba od zunaj

Kostas Kariotakis: Pesmi (prev. Lara Unuk)

René Char: Pesmi (prev. Zala Vršič)

Czesław Miłosz: Dve pesmi (prev. Lara Unuk)

Thmoas Merton: Pesmi (prev. Mateja Komel Snoj)

Alkman: Partenij številka 1 (prev. Blaž Zabel)

Anna Augustyniak: Ljubila sem, ko je odšla (prev. Jana Unuk)

Tadeusz Różewicz: Po rdeči nitki v srce (prev. Jana Unuk)

Aleksander Wat: Temna luč (prev. Jana Unuk)

Esejistika

Ema Alič: Razmišljanje o smislu življenja in trpljenja v današnji družbi ob spodbudah Janeza Janžekoviča

Domen Iljaš: Katolištvo in marksizem: kratek pregled razvoj krščanskega socialnega nauka v odnosu do marksizma in prispevka Vekoslava Grmiča k tej temi 

Janž Snoj: Solaris Stanisława Lema in vprašanje o mejah znanstvenega spoznanja

Lara Unuk: Metaforika pri Konstantinu Kavafisu

Lara Unuk: O zemeljski civilizaciji, kaj bomo rekli o njej?

Kritike in recenzije

Polonca Zupančič: Ciceronov Katon Starejši – o starosti ali o prehodu od telesnih moči do duhovnih odlik

Polonca Zupančič: Filozofski trači iz antike

Urša Zabukovec: Zakramentalna arhitektura Dostojevskega

Urša Zabukovec: Kaj je resnica?

Vid Snoj: O hipostazi in drugi hipostatiki

In memoriam

Robert Kralj: PROF. JANEZ ZUPET (1944–2016): IN MEMORIAM

Gorazd Kocijančič: DR. MARJAN SIMČIČ (1960-2016) – IN MEMORIAM

Robert Kralj: IN MEMORIAM PROF. DR. BREDA CIGOJ LEBEN (1922-

Letnik je v okviru “Javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih projektov na področju elektronskega založništva” podprla Javna agencija za knjigo RS.

Poezija

Paul Celan: Izbor iz pesmi (prev. Vid Snoj)

Jacques Dupin: Pesmi (prev. Zarja Vršič)

Julia Hartwig: Beseda o angelih (prev. Jana Unuk)

Friedrich Hölderlein: Izbrane pesmi (prev. Matej Venier)

Dragan Jovanović Danilov: Izbrane pesmi (prev. Mateja Komel Snoj)

Marzanna Bogumiła Kielar: Vaje iz neobstoja (prev. Jana Unuk)

Malgorzata Lebda: Pesmi (prev. Katarina Šalamun Biedrzycka)

Bronka Nowicka: Izbrane pesmi (prev. Janž Snoj)

Don Paterson: Izbrane pesmi (prev. Mateja Komel Snoj)

Davorin Šalat: Izbrane pesmi (prev. Mateja Komel Snoj)

Neža Zajc: Božična

Neža Zajc: Očenaš

Antika in Islam

Apulej: O Sokratovem bogu (prev. Doroteja Novak)

Al-Džahiz: Knjiga o izražanju in pojasnjevanju (prev. Nabil Al-Daghistani)

Al-Gahiz: Knjiga o skopuhih (prev. Nabil Al-Daghistani)

Raid Al-Daghistani: Temeljni pojmi islama

Blaž Božič: Pajan Dionizu Filodama iz Skarfeje: Legitimacija religijskega sinkretizma ali mešanje žanrov

Lara Unuk: Petronijev Satirikon kot parodični roman

Srednji vek in krščanstvo

Adomnan: Življenje svetega Kolumbe (prev. Polonca Zupančič)

Cezarij iz Arlesa: Pridiga o koristnosti branja psalmov (prev. Polonca Zupančič)

Hrotsvita Gandersheimska: Dulcitij (prev. Polonca Zupančič)

Kasiodor: O prepisovanju in obnavljanju pravopisa (prev. Polonca Zupančič)

Sveti Kolumban: Drugo pismo ali O datumu velike noči (prev. Polonca Zupančič)

Tamara Podlesnik: Mistično ali heretično?

Janez Tauler: Pridige (prev. Alfred Leskovec)

Marij Viktorin: Hvalnice trojici (prev. Miran Špelič in Jan Dominik Bogataj)

Novi vek in krščanstvo

Matjaž Črnivec: Eno z Jezusom

Georgij Florovski: Krščanstvo in srebrni vek ruske kulture (prev. Simon Malmenvall)

Georgij Florovski: Osemdeseta leta (prev. Simon Malmenvall)

Georgij Florovski: Zgodovinska šola (prev. Simon Malmenvall)

Manuel García Morente: Izreden dogodek (prev. Robert Kralj)

Romano Guardini: Liturgična izkušnja in epifanija (prev. Robert Kralj)

Wacław Hryniewicz: Krščanstvo in svet narave (prev. Urša Zabukovec)

Edith Stein: Poklicanost ženske (prev. Robert Kralj)

Recenzije in varia

Blaž Cotman: “Sto ljudi, sto čudi” ali Jamesov mnogoplastni izkustveni univerzum

Philippe Frey: 50 stopinj vroče puščave (izbor) (prev. Špela Pahor)

Andrej Lokar: Dar luči

Jure Vuga: V začetku je bil odgovor

Žeja po puščavah – intervju s Philippom Freyem (Špela Pahor)

Pavle Rak: IN MEMORIAM – Pavel Bračko

Ira Zorko: IN MEMORIAM – Pavel Bračko

Letnik je v okviru “Javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih projektov na področju elektronskega založništva” podprla Javna agencija za knjigo RS.

Prevodna poezija

Kiki Dimula: Točka prepoznave (prev. Lara Unuk)

Julia Fiedorczuk: Psalmi (prev. Lara Unuk)

Dejan Ilić: Dolina Plistos (prev. Jana Unuk)

Pierre Jean Jouve: Izbor pesmi (prev. Zarja Vršič)

John Keats: Svetla zvezda (prev. Matej Venier)

Haris Psarras: Ikarov padec (prev. Lara Unuk)

Umberto Saba: Izbrane pesmi (prev. Matej Venier)

Anna Świrszczyńska: Bojim se ognja (prev. Jana Unuk)

Avtorska poezija

Jernej Grlj: Cikel pesmi: tišina 

Neža Zajc: Zvezdni led 

Neža Zajc: Izbor pesmi

Antika

Polonca Zupančič: Sanjski dialog z antiko (recenzija knjige Interpretacija sanj)

Srednji vek

Al-Džahiz: Knjiga o živalih (prevod Nabil Al-Daghistani)

Raid Al-Daghistani: Knjiga duhovnih postajališč

Janez Krizostom: Komentar Matejevega evangelija (prev. Jan Dominik Bogataj)

Irenej Lyonski: Zoper krivoverstva (prev. Benjamin Bevc)

Gregor iz Nazianza: Tretji bogoslovni govor (prev. Vid Snoj)

Tamara Podlesnik: Pomen telesnosti pri religioznih ženskah srednjega veka: podobe telesnosti in hrane v poeziji Mechthild iz Magdeburga

Novi vek

Georgij Florovski: Ruska (religiozna) kultura na začetku 20. stoletja (prev. Simon Malmenvall)

Ilija Gajević: Kiber estetika v romanu Čelada groze Viktora Pelevina

Aleksandar Gatalica: Vélika vojna – odlomek (prev. Mateja Komel Snoj)

Pavle Rak: Majhni koraki, ki delajo zgodovino

Mark Sheridan: Koptsko meništvo (prev. Jan Dominik Bogataj in Janko Potisek)

Tomaž Šalamun: Pismo (objavila Katarina Šalamun Biedrzycka)

Boris Šinigoj: Afganistanska glasba

Boris Škodlar, Jan Ciglenečki: Arhaična misel v dialogu z eksistencialno-fenomenološko psihiatrijo

Fridolin Wiplinger: Filozofija kot fenomenologija izvornega izkustva (prev. Branko Klun)