Spoštovani,

pri založbi KUD Logos smo se odločili, da svoje starejše izdaje postopoma naredimo brezplačno dostopne vsem zainteresiranim bralcem. Na spletni strani kud-logos.si bomo zato objavljali naše knjige, ki so razprodane ali pa so njene zaloge čisto pri koncu in kjer avtorske pravice to dopuščajo.

Če se naročite na naše spletne novice (napišete vaš e naslov v obrazec na dnu spletne strani), boste o brezplačnih knjigah obveščeni.

Veseli bomo, če boste knjige posredovali tudi svojim prijateljem in znancem.

Vid Snoj – Nova zaveza in slovenska literatura PDF / EPUB

Dr. Milica Kač (1953–2014): Spominski zbornik PDF / EPUB

Ekklesia: V kakšno duhovno skupnost pravzaprav verujem? (Nikolaj Berdjajev, Matjaž Črnivec, Jasminka Domaš–Nalbantić, Damjan Hlede, Petar Jevremović, Milica Kač, Gorazd Kocijančič, Miklavž Ocepek, Vinko Ošlak, Pavle Rak, Boris Šinigoj) PDF / EPUB

Philologos 1 – Pogovorni večeri 2005/2006 – Vattimo • Wittgenstein • Derrida • Bartleby • Barth • Herder • Baudelaire • Platon PDF / EPUB

Philologos 2 – Pogovorni večeri 2006/2007 – Baudrillard • Yourcenar • Leonardo • Hölderlin • Upanišade • Schleiermacher • Empedokles • Badiou PDF / EPUB

Philologos 3 – Pogovorni večeri 2007/2008 – Miłosz • Freud • Kant • Girard • Jankelevitch • Guardini • Alberti • Jevremović PDF / EPUB

Na notranji poti k Bogu – Antologija kartuzijanskih piscev PDF / EPUB

Antika in krščanstvo: spor ali sprava? – Zbornik

Breztalnosti: Lev Šestov med literaturo, religijo in filozofijo – Zbornik

Maurice Maeterlinck – Tople grede (prev. Vladimir Pogačnik) PDF / EPUB

Empedokles – Fragmenti (Dopolnjena in razširjena izdaja, iz grščine prevedel in spremno študijo napisal Jan Ciglenečki) PDF / EPUB

Tine Germ – Ikonološke študije PDF / EPUB

Slovenska duhovna pesem: Od Prešerna do danes (Izbor in spremna beseda France Pibernik) PDF / EPUB

Izreki očetov: Talmudski traktat Pirke Abot (Prevod, uvod in komentar Janez Zupet) PDF / EPUB

Jožef Muhovič – Umetnost in religija PDF / EPUB

Karl Barth – Kratka razlaga Pisma Rimljanom (prev. Marko Urbanija, spremna beseda Matjaž Črnivec) PDF / EPUB

Jakob Savinšek – Izbrane pesmi PDF / EPUB

Pierre Corneille – Polievkt: krščanska tragedija (Dvojezična izdaja, prev. Marija Javoršek, spremna beseda Tone Smolej) PDF / EPUB

Friedrich Schleiermacher – O religiji: Govori izobraženim med njenimi zaničevalci (Prev. Samo Krušič, spremna beseda Branko Klun) PDF / EPUB

Sergej Averincev – Poetika zgodnjebizantinske literature (Prev. Pavle Rak v sodelovanju z Matejo Komel Snoj)

Petar Jevremović – Psihoanaliza, hermenevtika, cerkveni očetje: izbrani eseji (Prev. Pavle Rak) PDF / EPUB

Shunryu Suzuki – Duh zena, duh začetništva (Prevod Branko Klun) PDF / EPUB

Vladimir Sergejevič Solovjov – Duhovne osnove življenja (Prevod in spremna beseda Gorazd Kocijančič, Predgovor Olivier Clément) PDF / EPUB

Matic Kocijančič – Knjiga pohval in pritožb PDF / EPUB

Georgette Epiney-Burgard & Emilie Zum Brunn – Božje trubadurke: Mistikinje srednjega veka (Prev. Milica Kač) PDF / EPUB

Ibn Arabi – Razlagalec hrepenenj (Iz arabščine prevedla Neda Thaler, spremna beseda Boris Šinigoj) PDF / EPUB

Rudolf Otto – Indijska religija milosti in krščanstvo (Prev. Alfred Leskovec, spremna beseda Lenart Škof) PDF / EPUB

Friedrich Hölderlin – Pozne himne (Iz nemščine prevedel, opombe sestavil in spremno besedo napisal Vid Snoj) PDF / EPUB

Paladij – Zgodbe za Lavza (Prevedla in spremno besedo napisala Jasna Hrovat) PDF / EPUB

Rainer Maria Rilke – Marijino življenje (Prevod in spremna beseda Gorazd Kocijančič, ilustracije Jožef Muhovič) PDF / EPUB

Vladimir Loski – Mistična teologija vzhodne Cerkve (Prevod in spremna beseda Pavle Rak) PDF / EPUB

Gerard Manley Hopkins – Pesmi (Iz angleščine prevedli Veno Taufer, Andrej Arko, Miljana Cunta in Matjaž Črnivec. Spremna beseda Veno Taufer) PDF / EPUB

Alexandre Koyré – Mistiki, spiritualisti, alkimisti XVI. stoletja v Nemčiji (Prevod in spremna beseda Alen Širca) PDF / EPUB

Paul Claudel – Sto izrekov za pahljače (Prevod in spremna beseda Gorazd Kocijančič) PDF / EPUB

Ksenofont – Spomini na Sokrata (Prevod in spremna beseda Gregor Pobežin) PDF / EPUB

Katarina Šalamun Biedrzycka – Med Slovenijo in Poljsko: Izbor iz člankov in razprav PDF / EPUB

Gorazd Kocijančič – Tistim zunaj: Eksoterični zapisi 1990–2003 PDF / EPUB

Alen Širca – Teopoetika: Študije o krščanskem mističnem pesništvu PDF / EPUB

Hieronim – Zagovor proti Rufinu (Prevod in spremna beseda Neža Sagadin) PDF / EPUB

Boris Šinigoj – Spodbuda k filozofiji PDF / EPUB

Pavle Rak – Utišanje srca PDF / EPUB

Jan Ciglenečki – Pozabljeni temenos: Ontologija in eshatologija v arhaični grški misli PDF / EPUB

Miljana Cunta – Pesmi dneva (Fotografije Dušan Šarotar, spremna beseda Gabriela Babnik) PDF / EPUB

Evagrij Pontski – Spisi in pisma (Prevod, spremna besedila in opombe Gorazd Kocijančič in Alen Širca) PDF / EPUB

Victor Hugo – Pesmi o Jutrovem (Prevedla Marija Javoršek, spremna beseda Tone Smolej) PDF / EPUB

Adelma von Vay – Duh, sila, snov (Prevedli Jan Ciglenečki, Matic Kastelec in Don Ciglenečki, spremna beseda Anton Rozman in Jan Ciglenečki). PDF / EPUB

Lucijan Bratuš – Pokrajina telesa / Telo pokrajine: Izbor slikarskih del 1970 –2019PDF / EPUB

Marijan Molè – Muslimanski mistiki (Prevod in spremna beseda Vesna Velkovrh Bukilica) PDF / EPUB

Dotik duha: Antologija poljske poezije 20. stoletja (Izbor in prevod Katarina Šalamun Biedrzycka). PDF / EPUB

Gorazd Kocijančič – Med Vzhodom in Zahodom: Štirje prispevki k ekstatikiPDF / EPUB

Hugo Ball – Bizantinsko krščanstvo: Življenje treh svetnikov (Prevod Alfred Leskovec, spremna beseda Tadej Rifel). PDF / EPUB

Lucijan Bratuš – Pot do knjige: Napotki avtorjem in prevajalcemPDF / EPUB

Alen Širca – Brezdanji val: Geneza mističnega pesništva na ZahoduPDF / EPUB

Julijana iz Norwicha – Razodetja Božje ljubezni (Prevod in spremna beseda Nike K. Pokorn). PDF / EPUB

Sonja Weiss – Zrcalo resnice: Mit in alegorija pri PlotinuPDF / EPUB

Vpletel bom belo vijolico: Antologija helenističnega epigrama. (Iz grščine prevedla, opombe in spremno študijo napisala Jelena Isak Kres). PDF / EPUB

Milček Komelj – Kronika Marjana Pogačnika: o zaljubljencih v umetnostPDF /

Ibn Ṭufayl – Živi sin budnega (Prevod in spremna beseda Sami Al-Daghistani). PDF / EPUB

Salomon ibn Gabirol – Krona kraljestva (Prevod in spremna beseda Gorazd Kocijančič). PDF / EPUB

Eftim Kletnikov – Studenec rane: Izbrane pesmi (Izbor, prevod in spremna beseda Veno Taufer). PDF / EPUB

Irenej Lyonski – Zoper krivoverstva: Razkritje in zavrnitev lažnega spoznanja (Prevedli Benjamin Bevc dj, Gašper Kvartič in Jan Ciglenečki). PDF

Gregor iz Nazianza – Bogoslovni govori (prevod Vid Snoj, spremna beseda Jan Dominik Bogataj). PDF / EPUB

Branko Klun – Onkraj biti. Biblični odmevi v postmoderni misli. PDF / EPUB

Srđan Radojković – Vzhodno izročilo. Risbe (spremna beseda Petar Jevremović). PDF / EPUB

Origen – O počelih (prevod Neža Sagadin in Gorazd Kocijančič, spremna beseda Neža Sagadin). PDF / EPUB

Potonjena dežela. Izbor poezije iz Bukovine (prevod Ana Jasmina Oseban, Nada Grošelj in Vid Snoj). PDF / EPUB

Semjon Frank – Nedoumljivo. Ontološki uvod v filozofijo religije (prevod in spremna beseda Urša Zabukovec). PDF / EPUB

Tukaj je tako čudno. Antologija moderne norveške poezije (iz norveščine prevedla Marija Zlatnar Moe). PDF / EPUB

Lucijan Bratuš – Risbe, listi iz skicirk, akvareli, keramika (spremni besedili Gorazd Kocijančič in Jožef Muhovič, prevod v angleščino Tanja Cigoj in Jon Hatfull). PDF / EPUB

Proti epidemiji enoumja. Humanistični pogledi na koronakrizo (Gorazd Kocijančič, Tomaž Mastnak, Miklavž Komelj, Urša Zabukovec, Jure Jakob, Branko Gradišnik, Matic Kocijančič, Jure Vuga, Gorazd Korošec, Kristina Bojanović, Milosav Gudović, Matjaž Črnivec, Ivo Kerže, Boris Šinigoj, Tadej Rifel, Karel Gržan, Karin Rižner). PDF

Filokalija, 1. knjiga. Uredil Gorazd Kocijančič. Prevedli Benjamin Bevc DJ, Živa Borak, Jan Ciglenečki, Jasna Hrovat in Gorazd Kocijančič. / Zvočna knjiga. Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije, 2021. Bere Aljaž Glaser. CD1 / CD2

Gunnar Kaiser. Etika cepljenja. O ponovnem pridobivanju samostojnosti (prevod Alfred Leskovec, predgovor Gorazd Kocijančič). PDF

Filokalija II (zvočna knjiga) CD 1

Filokalija II (zvočna knjiga) CD 2