Spoštovani,

pri založbi KUD Logos smo se odločili, da svoje starejše izdaje postopoma naredimo brezplačno dostopne vsem zainteresiranim bralcem. Vsak mesec bomo zato na spletni strani kud-logos.si objavili eno izmed naših knjig, ki je razprodana ali pa so njene zaloge čisto pri koncu.

Če se naročite na naše spletne novice (http://eepurl.com/-MS59), vas bomo vsak mesec obvestili o novi brezplačni knjigi.

Veseli bomo, če boste knjige posredovali tudi svojim prijateljem in znancem.

Vid Snoj – Nova zaveza in slovenska literatura PDF / EPUB

Dr. Milica Kač (1953–2014): Spominski zbornik PDF / EPUB

Ekklesia: V kakšno duhovno skupnost pravzaprav verujem? (Nikolaj Berdjajev, Matjaž Črnivec, Jasminka Domaš–Nalbantić, Damjan Hlede, Petar Jevremović, Milica Kač, Gorazd Kocijančič, Miklavž Ocepek, Vinko Ošlak, Pavle Rak, Boris Šinigoj) PDF / EPUB 

Philologos 1 – Pogovorni večeri 2005/2006 – Vattimo • Wittgenstein • Derrida • Bartleby • Barth • Herder • Baudelaire • Platon PDF / EPUB 

Philologos 2 – Pogovorni večeri 2006/2007 – Baudrillard • Yourcenar • Leonardo • Hölderlin • Upanišade • Schleiermacher • Empedokles • Badiou PDF / EPUB 

Philologos 3 – Pogovorni večeri 2007/2008 – Miłosz • Freud • Kant • Girard • Jankelevitch • Guardini • Alberti • Jevremović PDF / EPUB 

Na notranji poti k Bogu – Antologija kartuzijanskih piscev PDF / EPUB 

Antika in krščanstvo: spor ali sprava? – Zbornik 

Breztalnosti: Lev Šestov med literaturo, religijo in filozofijo – Zbornik 

Maurice Maeterlinck – Tople grede (prev. Vladimir Pogačnik) PDF / EPUB 

Empedokles – Fragmenti (Dopolnjena in razširjena izdaja, iz grščine prevedel in spremno študijo napisal Jan Ciglenečki) PDF / EPUB 

Tine Germ – Ikonološke študije PDF / EPUB

Slovenska duhovna pesem: Od Prešerna do danes (Izbor in spremna beseda France Pibernik) PDF / EPUB 

Izreki očetov: Talmudski traktat Pirke Abot (Prevod, uvod in komentar Janez Zupet) PDF / EPUB 

Jožef Muhovič – Umetnost in religija PDF / EPUB 

Karl Barth – Kratka razlaga Pisma Rimljanom (prev. Marko Urbanija, spremna beseda Matjaž Črnivec) PDF / EPUB 

Jakob Savinšek – Izbrane pesmi PDF / EPUB 

Pierre Corneille – Polievkt: krščanska tragedija (Dvojezična izdaja, prev. Marija Javoršek, spremna beseda Tone Smolej) PDF / EPUB 

Friedrich Schleiermacher – O religiji: Govori izobraženim med njenimi zaničevalci (Prev. Samo Krušič, spremna beseda Branko Klun) PDF / EPUB 

Sergej Averincev – Poetika zgodnjebizantinske literature (Prev. Pavle Rak v sodelovanju z Matejo Komel Snoj) 

Petar Jevremović – Psihoanaliza, hermenevtika, cerkveni očetje: izbrani eseji (Prev. Pavle Rak) PDF / EPUB 

Shunryu Suzuki – Duh zena, duh začetništva (Prevod Branko Klun) PDF / EPUB 

Vladimir Sergejevič Solovjov – Duhovne osnove življenja (Prevod in spremna beseda Gorazd Kocijančič, Predgovor Olivier Clément) PDF / EPUB 

Matic Kocijančič – Knjiga pohval in pritožb PDF / EPUB 

Georgette Epiney-Burgard & Emilie Zum Brunn – Božje trubadurke: Mistikinje srednjega veka (Prev. Milica Kač) PDF / EPUB 

Ibn Arabi – Razlagalec hrepenenj (Iz arabščine prevedla Neda Thaler, spremna beseda Boris Šinigoj) PDF / EPUB 

Rudolf Otto – Indijska religija milosti in krščanstvo (Prev. Alfred Leskovec, spremna beseda Lenart Škof) PDF / EPUB 

Friedrich Hölderlin – Pozne himne (Iz nemščine prevedel, opombe sestavil in spremno besedo napisal Vid Snoj) PDF / EPUB 

Paladij – Zgodbe za Lavza (Prevedla in spremno besedo napisala Jasna Hrovat) PDF / EPUB 

Rainer Maria Rilke – Marijino življenje (Prevod in spremna beseda Gorazd Kocijančič, ilustracije Jožef Muhovič) PDF / EPUB 

Vladimir Loski – Mistična teologija vzhodne Cerkve (Prevod in spremna beseda Pavle Rak) PDF / EPUB 

Gerard Manley Hopkins – Pesmi (Iz angleščine prevedli Veno Taufer, Andrej Arko, Miljana Cunta in Matjaž Črnivec. Spremna beseda Veno Taufer) PDF / EPUB 

Alexandre Koyré – Mistiki, spiritualisti, alkimisti XVI. stoletja v Nemčiji (Prevod in spremna beseda Alen Širca) PDF / EPUB 

Paul Claudel – Sto izrekov za pahljače (Prevod in spremna beseda Gorazd Kocijančič) PDF / EPUB 

Ksenofont – Spomini na Sokrata (Prevod in spremna beseda Gregor Pobežin) PDF / EPUB 

Katarina Šalamun Biedrzycka – Med Slovenijo in Poljsko: Izbor iz člankov in razprav PDF / EPUB 

Gorazd Kocijančič – Tistim zunaj: Eksoterični zapisi 1990–2003 PDF / EPUB 

Alen Širca – Teopoetika: Študije o krščanskem mističnem pesništvu PDF / EPUB 

Hieronim – Zagovor proti Rufinu (Prevod in spremna beseda Neža Sagadin) PDF / EPUB 

Boris Šinigoj – Spodbuda k filozofiji PDF / EPUB 

Pavle Rak – Utišanje srca PDF / EPUB 

Jan Ciglenečki – Pozabljeni temenos: Ontologija in eshatologija v arhaični grški misli PDF / EPUB 

Miljana Cunta – Pesmi dneva (Fotografije Dušan Šarotar, spremna beseda Gabriela Babnik) PDF / EPUB 

Evagrij Pontski – Spisi in pisma (Prevod, spremna besedila in opombe Gorazd Kocijančič in Alen Širca) PDF / EPUB 

Victor Hugo – Pesmi o Jutrovem (Prevedla Marija Javoršek, spremna beseda Tone Smolej) PDF / EPUB 

Adelma von Vay – Duh, sila, snov (Prevedli Jan Ciglenečki, Matic Kastelec in Don Ciglenečki, spremna beseda Anton Rozman in Jan Ciglenečki). PDF / EPUB 

Lucijan Bratuš – Pokrajina telesa / Telo pokrajine: Izbor slikarskih del 1970 –2019PDF / EPUB 

Marijan Molè – Muslimanski mistiki (Prevod in spremna beseda Vesna Velkovrh Bukilica) PDF / EPUB 

Dotik duha: Antologija poljske poezije 20. stoletja (Izbor in prevod Katarina Šalamun Biedrzycka). PDF / EPUB 

Gorazd Kocijančič – Med Vzhodom in Zahodom: Štirje prispevki k ekstatikiPDF / EPUB 

Hugo Ball – Bizantinsko krščanstvo: Življenje treh svetnikov (Prevod Alfred Leskovec, spremna beseda Tadej Rifel). PDF / EPUB 

Lucijan Bratuš – Pot do knjige: Napotki avtorjem in prevajalcemPDF / EPUB 

Alen Širca – Brezdanji val: Geneza mističnega pesništva na ZahoduPDF / EPUB 

Julijana iz Norwicha – Razodetja Božje ljubezni (Prevod in spremna beseda Nike K. Pokorn). PDF / EPUB 

Sonja Weiss – Zrcalo resnice: Mit in alegorija pri PlotinuPDF / EPUB 

Vpletel bom belo vijolico: Antologija helenističnega epigrama. (Iz grščine prevedla, opombe in spremno študijo napisala Jelena Isak Kres). PDF / EPUB 

Milček Komelj – Kronika Marjana Pogačnika: o zaljubljencih v umetnostPDF

Ibn Ṭufayl – Živi sin budnega (Prevod in spremna beseda Sami Al-Daghistani). PDF / EPUB 

Salomon ibn Gabirol – Krona kraljestva (Prevod in spremna beseda Gorazd Kocijančič). PDF / EPUB 

Eftim Kletnikov – Studenec rane: Izbrane pesmi (Izbor, prevod in spremna beseda Veno Taufer). PDF / EPUB 

Irenej Lyonski – Zoper krivoverstva: Razkritje in zavrnitev lažnega spoznanja (Prevedli Benjamin Bevc dj, Gašper Kvartič in Jan Ciglenečki). PDF 

Gregor iz Nazianza – Bogoslovni govori (prevod Vid Snoj, spremna beseda Jan Dominik Bogataj). PDF / EPUB 

Branko Klun – Onkraj biti. Biblični odmevi v postmoderni misli. PDF / EPUB 

Srđan Radojković – Vzhodno izročilo. Risbe (spremna beseda Petar Jevremović). PDF / EPUB 

Origen – O počelih (prevod Neža Sagadin in Gorazd Kocijančič, spremna beseda Neža Sagadin). PDF / EPUB 

Potonjena dežela. Izbor poezije iz Bukovine (prevod Ana Jasmina Oseban, Nada Grošelj in Vid Snoj). PDF / EPUB 

Semjon Frank – Nedoumljivo. Ontološki uvod v filozofijo religije (prevod in spremna beseda Urša Zabukovec). PDF / EPUB 

Tukaj je tako čudno. Antologija moderne norveške poezije (iz norveščine prevedla Marija Zlatnar Moe). PDF / EPUB 

Lucijan Bratuš – Risbe, listi iz skicirk, akvareli, keramika (spremni besedili Gorazd Kocijančič in Jožef Muhovič, prevod v angleščino Tanja Cigoj in Jon Hatfull). PDF / EPUB 

Proti epidemiji enoumja. Humanistični pogledi na koronakrizo (Gorazd Kocijančič, Tomaž Mastnak, Miklavž Komelj, Urša Zabukovec, Jure Jakob, Branko Gradišnik, Matic Kocijančič, Jure Vuga, Gorazd Korošec, Kristina Bojanović, Milosav Gudović, Matjaž Črnivec, Ivo Kerže, Boris Šinigoj, Tadej Rifel, Karel Gržan, Karin Rižner). PDF 

Filokalija, 1. knjiga. Uredil Gorazd Kocijančič. Prevedli Benjamin Bevc DJ, Živa Borak, Jan Ciglenečki, Jasna Hrovat in Gorazd Kocijančič. / Zvočna knjiga. Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije, 2021. Bere Aljaž Glaser. CD1 / CD2

Gunnar Kaiser. Etika cepljenja. O ponovnem pridobivanju samostojnosti (prevod Alfred Leskovec, predgovor Gorazd Kocijančič). PDF