Novosti

 • Jean Leclercq

  Ljubezen do književnosti in hrepenenje po Bogu

  Kakšno je bilo duhovno okolje, v katerem so nastali najstarejši srednjeveški rokopisi, prvi ohranjeni spomeniki

  23,00 

 • Jože Muhovič

  JAZ IN MOJ SVET Skice za avtoportret

  Svet je več kot kup besed. Njegova resnica se premika, pretaka in izmika. Ne moremo

  22,00 

 • Jacques Derrida

  Izbrani spisi o religiji

  V pričujočih razpravah Derrida odpira številna vprašanja: od vprašanj mistike, vere, vedenja, do vprašanj jezika

  12,00 

 • Jean-Louis Chrétien

  NOTRANJI PROSTOR

  "Jedro te paradigme je, da se s tem, ko se začasno ali trajno odtegnem druženju

  19,00 

 • Ciril Jeruzalemski

  KRSTNE IN MISTAGOŠKE KATEHEZE

  Dragoceno pričevanje o procesu uvajanja v krščanstvo, sistematična razlaga jeruzalemske veroizpovedi, neposreden odmev teoloških razprav

  35,00 

 • Simeon Novi Teolog

  Hvalnice hrepenenj po Bogu

  Simeon Novi Teolog (rojen 949, umrl 1022) je eden najpomembnejših duhovnih in asketskih piscev vzhodnega

  25,00 

 • Hugo Mujica

  Pesmi

  Hugo Mujica se je rodil leta 1942 v Buenos Airesu. Mladost je preživel v anarhistični

  17,00 

 • Christina Rossetti

  Lokvanj v vzburkanih vodah

  Poezijo Christine Rossetti odlikuje ljubezen do slikovitih podob in živih detajlov, ki prihaja do izraza

  17,00 

 • Angel Silezij

  KERUBSKI POPOTNIK

  Angel Silezij (s pravim imenom Johannes Scheffer) se je rodil leta 1624 v šlezijskem Vroclavu,

  20,00 

 • Gregor iz Nazianza

  Izbrane pesmi

  Gregor iz Nazianza (ok. 329–390) je ob Baziliju Velikem in Gregorju iz Nise eden izmed

  23,00 

 • Semjon Frank

  NEDOUMLJIVO Ontološki uvod v filozofijo religije

  Krščanski mislec judovskih korenin Semjon Frank (1877–1950) velja za enega najglobljih mislecev »ruske religiozne filozofije«,

  22,00 

 • Simon Malmenvall

  Pravoslavje in ruska kultura v delih Franca Grivca

  Čeprav slovesnki kulturni prostor po sistematičnem poznavanju vzhodnega krščanstva ne slovi, je na tem področju

  16,00 

Navdih

Napake in neuspehi iz preteklosti nas ne smejo zmesti. Pot zgodovine še ni prehojena. Pristna zgodovinska sinteza ni toliko v razlagi preteklosti, temveč bolj v ustvarjalni izpolnitvi prihodnosti.

Gregorij Florovski

Če bi Bog, če bi Kristus v svoji slavi hotel neposredno in nadnaravno prisiliti ljudi, da bi priznali Njegovo resnico in Njegovo voljo /…/, bi seveda lahko to storil. Zgodovina sveta bi bila tako lahko kmalu končana, a ne bi dosegla svojega cilja: ne bi bilo svobodnega sodelovanja človeka z Bogom, ne bi bilo resničnega zedinjenja in popolne zveze med stvarstvom in Stvarnikom …

Vladimir Solovjov: Spisi o Rusiji in krščanstvu
Postani kakor otrok,
postani gluh, postani slep!
Tvoj lastni nekaj
mora postati nič.
Ves nekaj in ves nič odženi proč!
Opusti kraj, opusti čas,
poleg tudi podobo!
Pojdi brez poti
po ozki stezi,
tako dospeš na sled puščavi.
Psevdo Mojster Eckhart: Gorčično zrno

Če bi lahko razumela: Božji Sin je človek.
Še več: Božji Sin je beseda,
postala bi zvezda ali sončnica.
Nekaj, kar samo časti in ne govori.

Adélia Prado

Knjiga meseca

 • Ciril Jeruzalemski

  KRSTNE IN MISTAGOŠKE KATEHEZE

  Dragoceno pričevanje o procesu uvajanja v krščanstvo, sistematična razlaga jeruzalemske veroizpovedi, neposreden odmev teoloških razprav

  35,00 

Navdih

Napake in neuspehi iz preteklosti nas ne smejo zmesti. Pot zgodovine še ni prehojena. Pristna zgodovinska sinteza ni toliko v razlagi preteklosti, temveč bolj v ustvarjalni izpolnitvi prihodnosti.

Gregorij Florovski
Postani kakor otrok,
postani gluh, postani slep!
Tvoj lastni nekaj
mora postati nič.
Ves nekaj in ves nič odženi proč!
Opusti kraj, opusti čas,
poleg tudi podobo!
Pojdi brez poti
po ozki stezi,
tako dospeš na sled puščavi.
Psevdo Mojster Eckhart: Gorčično zrno

Če bi lahko razumela: Božji Sin je človek.
Še več: Božji Sin je beseda,
postala bi zvezda ali sončnica.
Nekaj, kar samo časti in ne govori.

Adélia Prado

Če bi Bog, če bi Kristus v svoji slavi hotel neposredno in nadnaravno prisiliti ljudi, da bi priznali Njegovo resnico in Njegovo voljo /…/, bi seveda lahko to storil. Zgodovina sveta bi bila tako lahko kmalu končana, a ne bi dosegla svojega cilja: ne bi bilo svobodnega sodelovanja človeka z Bogom, ne bi bilo resničnega zedinjenja in popolne zveze med stvarstvom in Stvarnikom …

Vladimir Solovjov: Spisi o Rusiji in krščanstvu