Dominikanec Mojster Eckhart (1260-1328) je eden izmed velikanov krščanske misli in duhovnosti. V svojem delu, ki se deli na latinsko spisje in nemške pridige in traktate, je povzel duhovno modrost cerkvenega izročila in jo obenem z izjemno močjo besede zaostril v neizčrpen, trajno aktualen duhoven izziv. Bil je velik filozof in teolog, eden največjih mislecev Zahoda, a obenem duhovni učitelj – ne le »učitelj branja« (Lesemeister), temveč predvsem »učitelj življenja« (Lebemeister). Njegove besede so namreč mnogim radikalno spremenile življenje in ga lahko spremenijo tudi danes.

Zato smo se v KUD Logos odločili, da njegova besedila izročimo slovenskemu 21. stoletju. Spletna objava Eckhartovih besedil se opira na izdajo, ki jo je skupina prevajalcev (Milica Kač, Gorazd Kocijančič, Vid Snoj, Jani Virk in Janez Zupet) na osnovi izbora Josefa Quinta pripravila pod uredništvom Gorazda Kocijančiča in je bila objavljena pod naslovom Mojster Eckhart, Pridige in traktati (Celja: Mohorjeva družba 1995). Besedila so za spletno izdajo jezikovno posodobljena in izboljšana na osnovi novih izdaj (prevajalci in redaktorji so navedeni pod vsakim besedilom); zlasti smo se pri tem naslonili na dvojezično (srednjevisokonemško/moderno nemško) izdajo, ki jo je v zbirki Deutscher Klassiker Verlag im Taschenbuch, zv. 24 in 25 pripravil Niklaus Largier (Meister Eckhart, Werke I-II, Stuttgart 1993) in (tudi dvojezično, srednjevisokonemško/italijansko)  izdajo, ki jo je Loris Sturlese pred kratkim pripravil za založbo Bompiani (Meister Eckhart, Le 64 prediche sul tempo liturgico, Milano 2014).

Razporeditev in oštevilčenje nemških pridig in traktatov sta spremenjena, saj ne sledita več Quintovemu izboru, temveč kritični izdaji Eckhartovih del, ki se je uveljavila kot standard v znanstvenem citiranju: Die deutschen und lateinischen Werke, Textkritische Ausgabe, herausgegeben im Auftrag der Deutschen Forschungsgemeinschaft, Verlag W. KohlhammerStuttgart 1958sl (prim. za popoln seznam do zdaj izdanih zvezkov http://www.eckhart.de/index.htm?wgabe.htm).

Namen projekta je poleg prevodnih izboljšav in jezikovnih posodobitev že objavljenih Eckhartovih spisov sčasoma prevesti vse nemške pridige, ki jih Quint ni vključil v svoj izbor in tudi besedila, ki so jih odkrili pred kratkim, obenem pa izdajo dopolniti s prevodi vseh besedil, ki jih je Eckhart napisal v latinščini. Tako bomo v nekaj letih lahko pripravili celovito izdajo Echartovih del, ki bo nadomestila celjsko izdajo.  K obsežnemu projektu so lepo vabljeni novi sodelavci, ki imajo potrebne jezikovne kompetence in bi želeli sodelovati pri nastanku prevodov; obrnejo naj se na urednika, Gorazda Kocijančiča (gorazd.kocijancic@nuk.uni-lj.si).

Struktura strani:

1. Mojster Eckhart, življenje in delo (uvodna besedila)

1.1. Josef Quint, Mojster Eckhart

1.2 Gorazd Kocijančič, Predhodnost samobitnega. Eckhart v kontekstu

1.3. Milica Kač, Eckhartov vpliv ali suum cuique

1.4 Vid Snoj, Slovarček Eckhartovih temeljnih pojmov

1.5.  Miroslav Gomboc, Razumevanje celovitosti pri zen budističnem mojstru Dogenu in Mojstru Eckhartu (doktorska disertacija)

2. Mojster Eckhart, Nemška dela

2.1. Pridige

2.2.  Traktati

–  Poučni govori (prev. M. Kač, redakcija G. Kocijančič)

–  Knjiga Božje tolažbe  (prev. in redakcija Vid Snoj)

–  O  plemenitem človeku (prev. in redakcija Vid Snoj)

–  O odmaknjenosti (prev. in redakcija Vid Snoj)

2.3 Legende o Mojstru Eckhartu (prev. M. Kač, redakcija G. Kocijančič)

2.4. Izreki

3. Mojster Eckhart, Latinska dela

– Prologi in Opus Tripartitum  (prev. G. Kocijančič)

– Expositio Libri Genesis et libri Exodi (prev. Doroteja Novak)

– Prologi in Opus Tripartitum et Expositio Libri Genesis (prev. Doroteja Novak)

– Liber parabolarum Genesis (prev. Doroteja Novak)

– Prologi in Opus Tripartitum

– Liber parabolarum Genesis, editio altera (prev. Doroteja Novak)

– Quaestiones parisienses (prev. G. Kocijančič)

Uvod v pariški kvestiji

Quaestio I

Quaestio II

– Supplementum

– Collatio in libro sententiarum, denuo recognita

– Expositio Libri Exodi (prev. Doroteja Novak)

– Sermones et Lectiones super Ecclesiastici cap. 24 (prev. Sergej Valijev)

– Expositio Libri Sapientiae (prev. Polonca Zupančič)

– Expositio Cant. 1,6

– Expositio sancti Evangelii secundum Iohannem  (prev. G. Kocijančič)

– Sermones (Pridige) (prev. G. Kocijančič)

– Principium. Collatio in Libros Sententiarum

– Quaestiones Parisienses cum Quaestione Magistri Consalvi

– Sermo die b. Augustini Parisius habitus (prev. G. Kocijančič)

– Tractatus super Oratione Dominica (prev. Sergej Valijev)

– Sermo Paschalis a. 1294 Parisius habitus (prev. Sergej Valijev)

4. Koristne povezave:

http://www.eckhart.de/