Najnovejši prispevki

Kategorije

Arhiv

Orfični lističi in koščene tablice

T. i. orfični lističi so drobne zlate tablice z navodili, ki jih mora duša pokojnika upoštevati ob vstopu v svet mrtvih. Kot grobni pridatki so bili odkriti širom grškega sveta, največ jih je bilo najdenih na območju južne Italije, odkriti pa so bili tudi v Tesaliji, na Kreti in drugod. Podlaga pričujočega prevoda je bila zbirka celotnega korpusa zlatih lističev, ki sta jo pripravila F. Graf in S. I. Johnston, Ritual Texts for the Afterlife: Orpheus and the Bacchic Gold Tablets, New York 2007.

 

1. Zlati listič iz Hiponiona (južna Italija)

[Coll.: Riedweg B 10, p. 395; Pugliese Carratelli (2001), I A 1; Bernabé, OF 474 (= L 1)]

 

1          To Spomina je delo, ko moraš umreti

2          v Hada dobro zgrajeni dom. Na desni je izvir,

3          kjer stoji bela cipresa –

4          v njem se hladijo spuščajoče se duše pokojnih.

5          Nikar ne približaj se temu izviru!

6          Dalje naprej boš našel hladno vodo, ki iz jezera

7          Spomina priteka. Stražarji so pred njo,

8          ki vprašali te bodo premišljeno,[1]

9          kaj iščeš v mračnega Hada temi?

10        Reci (jim): »Zemlje sem sin in zvezdnega Neba,

11        od žeje izsušen sem in propadam![2] Dajte mi brž piti

12        hladne vode, ki iz jezera Spomina priteka!«

13        Podzemnemu kralju naznanjen boš

14        in iz jezera Spomina dali ti bodo piti.

15        In ko izpiješ, odšel boš tudi ti po sveti poti, po kateri

16        še drugi slavni posvečenci in bakhi gredo.

 

 

2. Zlati listič iz Petelije (južna Italija)

[Coll.: Zuntz B 1; Riedweg p. 394; Pugliese Carratelli 2001, I A 2, Bernabé, OF 476 (=L 3)]

 

1          V Hada domovih na levi boš našel izvir,

2          ob katerem stoji bela cipresa –

3          temu izviru nikar ne hodi v bližino!

4          Našel boš drugega, kjer iz jezera Spomina

5          hladna voda priteka; pred njim so stražarji.

6          Reci (jim): »Zemlje otrok sem in zvezdnega Neba,

7          toda rod moj je nebeški. To sami že veste.

8          Od žeje sem izsušena in propadam! Dajte mi brž

9          hladne vode, ki iz jezera Spomina priteka«.

10        Iz božanskega izvira ti bodo sami ponudili piti,

11        z drugimi heroji odtlej boš vladala skupaj.     

12        To Spomina je delo …

13        umreti … napiši to …

14        … tema … ki zagrne.

 

3. Zlati listič iz Turijev (južna Italija)

[Coll. Zuntz A 4; Riedweg p 394; Pugliese Carratelli (2001), II B 2, Bernabé, OF 487 (= L 8)]

 

 

1          Takrat pa, ko duša sončno svetlobo zapusti,

2          naj krene na desno … in pozorno naj vse (opazuje).

3          »Pozdravljen bodi, ki izkušnjo[3] pretrpel si, kakršne nikdar

poprej še nisi izkusil.[4]

4          Bog postal si iz človeka. Kozliček si padel v mleko.

5          Pozdravljen, pozdravljen!« Po (poti) na desni se odpravi

6          do svetih livad in gajev Perzefone.

 

4. Zlati listič iz Turijev (južna Italija)

[Coll.: Zuntz C; Pugliese Carratelli (2001), III 1; Bernabé, OF 492 = L 12]

 

1          Protogonu [neprevedljive črke] Materi Zemlji [ditto] Kibeli [ditto] Dekletu [ditto] Demetre [ditto]

2          [ditto] Zevs [ditto]Zrak [ditto] Sonce Ogenj, ki vse [ditto] premaga.

3          [ditto] Usoda [ditto] Fanes [ditto] Mojre, ki se spominjajo vsega [ditto] ti, sloviti dajmon [ditto]

4          Oče [ditto] Gospodar vsega [ditto] zamenjava [ditto]

5          [ditto] Zrak Ogenj [ditto] Mati [ditto] Post Noč [ditto] Dan [ditto]

6          Sedmi dan [ditto] posta, Zevs, ki koplje [?] in vedno vse opazuje [ditto] mati, prisluhni

7          mojim [ditto] molitvam [ditto] lepe (stvari) [ditto] svete (stvari) [ditto]

8          [ditto] svete (stvari) [ditto] Demetra Ogenj Zevs Dekle Zemeljska [ditto]

9          Heroj [ditto] svetloba v srce[5] [ditto] svetovalec zgrabi Dekle

10        zemlja [ditto] zrak [ditto] v srce.

 

5. Zlati listič iz Turijev (južna Italija)

[Coll. Zuntz A 1; Riedweg p. 393; Pugliese Carratelli (2001), II B 1; Bernabé, OF 488]

 

1          Čista prihajam od čistih, kraljica podzemlja,

2          Evkles, Evbolej in drugi nesmrtni bogovi –

3          tudi sama ponosno trdim, da sem iz vašega blaženega rodu.

4          A Usoda me je pokorila in drugi nesmrtni bogovi

in zvezd metalec s strelo.

5          Iz globoko bolečega, težavnega kroga sem odletela,

urnih nog sem stopila na ljubljeni venec,

6          se v naročje potopila vladarke, kraljice podzemlja,  

7          urnih nog sem stopila na ljubljeni venec.

8          »Blažen in najsrečnejši, namesto smrtnik boš bog«.

9          Kozliček sem padel v mleko.

 

 

6. Zlati listič iz Turijev (južna Italija)

[Coll.: Zuntz A 3; Riedweg p. 393; Pugliese Carratelli (2001), II A 2, Bernabé, OF 490 (= L 10b)]

 

1          Čista prihajam od čistih, kraljica podzemlja,

2          Evkles, Evbolej in drugi bogovi, kolikor dajmonov (vas je) –

3          tudi sama ponosno trdim, da sem iz vašega blaženega rodu.

4          Poravnala sem kazen za nepravična dejanja,

5          pokorila zatem me je Usoda ali zvezd metalec s strelo.

6          Zdaj pa k Perzefoni prihajam prošnjica,

7          da bi na prestole čistih me blago poslala.  

 

7. Zlati listič iz Thurijev (južna Italija)

[Coll.: Zuntz A 2; Riedweg p. 393; Pugliese Carratelli (2001), II A 1; Bernabé, OF 489 = (L 10a)]

 

1          Čista prihajam od čistih, kraljica podzemlja,

2          Evkles, Evbolej in bogovi ter drugi dajmoni –

3          tudi sama ponosno trdim, da sem iz vašega blaženega rodu,

4          Poravnala sem kazen za nepravična dejanja,

5          pokorila zatem me je Usoda ali zvezd (metalec) s strelami.  

6          Zdaj pa k Perzefoni sveti prihajam prošnjica,

7          da bi na prestole čistih me blago poslala.  

 

8. Zlati listič iz Entele (Sicilija)

[Coll.: Riedweg B11, p. 396; Pugliese Carratelli (2001), I A 4; Bernabé, OF 475 (= L 2)]

 

1          … ko moraš umreti

2          … heroj, ki se spominja

3          … tema, ki zagrne

4          … nad desnim jezerom

5          kjer stoji bela cipresa –

6          v njem se hladijo spuščajoče se duše pokojnih.

7          Nikar ne približaj se temu izviru!

8          Dalje naprej našel boš hladno vodo, ki iz jezera

9          Spomina priteka. Stražarji so pred njo,

10        ki premišljeno[6] te bodo vprašali,

11        kaj iščeš v mračnega Hada temi?

12        Reci (jim): »Zemlje sem sin in zvezdnega Neba,

13        od žeje izsušen sem in propadam! Dajte mi brž piti

14        hladne vode, ki iz jezera Spomina priteka!

15        Toda rod moj je nebeški. To sami že veste«.

16        Naznanili te bodo podzemni Kraljici

17        in tedaj ti bodo dali piti iz jezera Spomina,

18        in tedaj …

19        gesla[7]

20        in …

 

9. Zlati listič iz Rima

[Coll. Zuntz A 5; Riedweg p. 394; Pugliese Carratelli (2001), I C I; Bernabé, OF 491 (= L 11); Kotansky (1994): 107, št. 27]

 

1          Čista prihaja od čistih, kraljica podzemlja,

2          Evklej in Evbolej, Zevsov otrok! »To darilo

3          Spomina sprejmi, ki med ljudmi ga opevajo «.

4          »Vstopi, Caecilia Secundina, zakonito[8] si postala božanska«.

 

10. Zlati listič iz Elevterne (Kreta)

[Coll.: Zuntz B 3; Pugliese Carratelli (2001), I B 1; Bernabé, OF 478 (= L 5a)]

 

1          Izsušen sem od žeje in propadam! Iz studenca

2          dajte mi piti na desni, ki večno priteka ob cipresi.

3          »Kdo si? Od kod si?« Zemlje sem sin in zvezdnega Neba.

 

 

11.  Zlati listič iz Elevterne (Kreta)

[Coll.: Zuntz B 4; Pugliese Carratelli (2001), I B 2; Bernabé, OF 479 (= L 5b)]

 

1          Izsušen sem od žeje in propadam! Iz studenca

2          dajte mi piti na desni, ki večno priteka ob cipresi.

3          »Kdo si? Od kod si?« Zemlje sem sin in zvezdnega Neba.

 

 

12. Zlati listič iz Elevterne (Kreta)

[Coll.: Zuntz B 5; Pugliese Carratelli (2001), I B 3; Bernabé, OF 480 (= L 5c)]

 

1          Izsušen sem od žeje in propadam! Iz studenca

2          dajte mi piti na desni, ki večno priteka ob cipresi.

3          »Kdo si? Od kod si?« Zemlje sem sin in zvezdnega Neba.

 

 

13. Zlati listič iz Elevterne (Kreta)

[Coll.: Zuntz B 7; Pugliese Carratelli (2001), I B 5; Bernabé, OF 482 (= L 5e)]

 

1          Izsušen sem od žeje in propadam! Iz studenca

2          dajte mi piti na desni, ki večno priteka ob cipresi.

3          »Kdo si? Od kod si?« Zemlje sem sin in zvezdnega Neba.

 

14. Zlati listič iz Elevterne (Kreta)

[Coll.: Zuntz B 8; Pugliese Carratelli (2001), I B 6; Bernabé, OF 483 (= L 5f)]

 

1          Izsušen sem od žeje in propadam! Iz studenca

2          dajte mi piti na desni, ki večno priteka ob cipresi.

3          »Kdo si? Od kod si?« Zemlje sem sin in zvezdnega Neba.

 

15. Zlati listič iz Elevterne (Kreta)

[Coll.: Pugliese Carratelli (2001), II C 1; Bernabé, OF 495 (= L 14)]

 

1          Plutonu in

2          Perzefoni, pozdrav!

 

16. Zlati listič iz Milopotama (Kreta)

[Coll.: Zuntz B 6; Pugliese Carratelli (2001), I B 4; Bernabé, OF 481 (= L 5d)]

 

1          Izsušen sem od žeje in propadam! Iz studenca

2          dajte mi piti na desni, ki večno priteka ob cipresi.

3          »Kdo si? Od kod si?« Zemlje sem hči in zvezdnega Neba.

 

17. Zlati listič iz Retimnona (Kreta)

[Coll.: Bernabé, OF 494]

 

1          Plutonu

2          Perzefoni

 

18. Zlati listič iz Retimnona (Kreta)

[Coll.: Bernabé, OF 484a]

 

1          Od žeje je izsušen in skorajda propada. Iz studenca

2          dajte mi piti, ki večno priteka levo ob cipresi.

3          »Kdo si? Od kod si?« Od zemlje sem, mati [neprevedljive črke] in zvezdnega Neba.

4          Žeja [neprevedljive črke].

 

19. Listič z Lezbosa (neobjavljen listič, najden v helenističnem grobu).

 

20. Listič iz Aigiona

[Coll.: Bernabé, OF 496e (= L 16e)]

 

1          Posvečenec

 

21. Listič iz Aigiona

[Coll.: Bernabé, OF 496c (= L 16c)]

 

1          Deksilaj, posvečenec.

 

22. Listič iz Aigiona

[Coll.: Bernabé, OF 496d (= L 16d)]

 

1          Filon, posvečenec.

 

23. Listič iz Elise

[Coll.: Bernabé, OF 496i (= L 16i)]

 

1          Evksena

 

24. Zlati listič iz Elise

[Coll.: Bernabé, OF 496j (= L 16j)]

 

1          Filemena

 

25. Listič iz Farsala (Tesalija)

[Coll.: Zuntz B 2; Pugliese Carratelli (2001), I A 3; Bernabé, OF 477 (= L 4)]

 

1          V Hada domovih boš našel na desni izvir,

2          ob njem stoji bela cipresa –

3          nikar ne približaj se temu izviru!

4          Dalje naprej našel boš hladno vodo,

5          ki iz jezera Spomina priteka. Pred njo so stražarji,

6          ki vprašali te bodo, kakšna te nuja je tja pripeljala.

7          Ti pa jim vso resnico natanko pojasni:

8          Reci (jim): »Zemlje otrok sem in zvezdnega Neba!

9          ‚Zvezdni‘ (je moje) ime. Izsušen sem od žeje! Iz izvira

10        dajte mi piti«.

 

26 a, b Zlati listič iz Peline (Tesalija)

[Coll.: Pugliese Carratelli (2001), II B 3 in 4; Bernabé, OF 485 in 487 (= L 7a in b)]

 

1          Zdaj si umrl in zdaj se rodil, trikrat blaženi, na ta isti dan.

2          Perzefoni reci, da sam te je Bakh osvobodil.

3          Bik si skočil v mleko.

4          Urno si skočil v mleko.[9]

5          Oven si padel v mleko.

6          Vino imaš, srečno čast,

7          pod zemljo pa te čakajo posvetitve[10] kakor druge blažene.[11]

 

27. Zlati listič iz Fereje

[Coll.: Bernabé, OF 485 in 493 (= L 13)]

 

1          Gesla:[12] moški in

2          otroški tirs. Moški in otroški

3          tirs. Brimo, Brimo. Vstopi

4          na sveto livado, zakaj posvečenec

5          je krivde odrešen.

6          GAPEDON[13]

 

28. Listič iz Fereje

[Ed. princ. R. Parker in M. Stamatopoulou, v: Arch. Eph. 2004 (izdano 2007), 1-32]

 

1          Pošlji me na rajanje posvečencev; poznam[14] Bakhovo obredje

2          in posvetitve Demetre Htonije in gorske Matere.

 

29. Zlati listič, najden na neznani lokaciji v Tesaliji

[Coll.: Pugliese Carratelli (2001), I B 7; Bernabé, OF 484 (= L 6)]

 

1          Izsušen sem od žeje in propadam! Iz studenca

2          dajte mi piti, ki večno priteka. Na desni je bela cipresa.

3          »Kdo si? Od kod si?« Zemlje sem sin in zvezdnega Neba.

4          Toda rod moj je nebeški. 

           

30. Listič iz Amfipolisa (Makedonija)

[Coll.: Bernabé, OF 496n]

 

1          Čista sem in posvečena

2          Dionizu Bakhu,

3          Arhebula,

4          (hči) Antidora.

 

31. Listič iz Pele/Diona

[Coll.: Bernabé, OF 496b (= L 16b)]

 

1          Perzefoni

2          Pozejdip, pobožni

3          posvečenec.

 

32. Listič iz Pele/Diona

[Coll.: Bernabé, OF 496a (= L 16a)]

 

1          Filoksena

 

33. Zlati listič iz Pele/Diona

[Coll.: Bernabé, OF 496f (= L 16f)]

 

1          Epigen

 

34. Listič iz Pele/Diona

[Coll.: Bernabé, OF 496f (= L 16f)]

 

1          Hegesiska

 

35. Listič iz Metone

[Coll.: Bernabé, OF 496h (= L 16h)]

 

1          Filomaga

 

36. Listič iz Evroposa

[Coll.: Bernabé, OF 496g (= L 16g)]

 

1          Botakos

 

37. Listič iz Vergine (Aigai)

[Coll.: Bernabé, OF 496k (= L 16k)]

 

1          Filiste pozdravlja Perzefono!

 

38. Zlati listič iz kraja Sveti Atanazij (blizu Soluna)

[Coll.: Bernabé, OF 496]

 

1          Hada…

2          [neprevedljive črke]

3          [neprevedljive črke]

 

39. Zlati listič iz Manise

[Coll.: Bernabé in San Cristóbal (2001) ( = L 14)]

 

1          … vso …

2          … stražarji …

3          … smrt …

4          …

5          …

6          …

7          …

8          … od …

9          … naravnost …

10        … polis …

11        … dnevi …

12        … božanskega …

 

 

40. Koščene orfične tablice iz Olbije (južna Ukrajina)

[Ed. princ. Rusyayeva (1978)]

 

Tablica A

 

1          življenje smrt življenje

2          resnica

3          Dioniz orfiki

 

Tablica B

 

1          mir vojna

2          resnica laž

3          Dioniz

 

Tablica C

 

1          Dioniz

2          [laž] resnica

3          telo duša

 [1] premišljeno db. z modrimi/zvitimi mislimi.

[2] propadam ali: umiram; pogubljam se; izginjam.

[3] izkušnjo db. utrpevanje; trpljenje.

[4] izkusil db. pretrpel; utrpel.

[5] srce ali: misel; razum; predpono.

[6] premišljeno db. z modrimi/zvitimi mislimi.

[7] gesla db. simboli.

[8] zakonito db. po postavi (nómos).

[9] Ta verz manjka na različici b.

[10] posvetitve ali: nagrade.

[11] Ta verz manjka na različici b.

[12] Gesla db. Simboli.

[13] GAPEDON: verjetno beseda brez pomena, pisana od zgoraj dol.

[14] poznam db. imam. 

Orfični lističi in koščene tablice

T. i. orfični lističi so drobne zlate tablice z navodili, ki jih mora duša pokojnika upoštevati ob vstopu v svet mrtvih. Kot grobni pridatki so bili odkriti širom grškega sveta, največ jih je bilo najdenih na območju južne Italije, odkriti pa so bili tudi v Tesaliji, na Kreti in drugod. Podlaga pričujočega prevoda je bila zbirka celotnega korpusa zlatih lističev, ki sta jo pripravila F. Graf in S. I. Johnston, Ritual Texts for the Afterlife: Orpheus and the Bacchic Gold Tablets, New York 2007.

 

1. Zlati listič iz Hiponiona (južna Italija)

[Coll.: Riedweg B 10, p. 395; Pugliese Carratelli (2001), I A 1; Bernabé, OF 474 (= L 1)]

 

1          To Spomina je delo, ko moraš umreti

2          v Hada dobro zgrajeni dom. Na desni je izvir,

3          kjer stoji bela cipresa –

4          v njem se hladijo spuščajoče se duše pokojnih.

5          Nikar ne približaj se temu izviru!

6          Dalje naprej boš našel hladno vodo, ki iz jezera

7          Spomina priteka. Stražarji so pred njo,

8          ki vprašali te bodo premišljeno,[1]

9          kaj iščeš v mračnega Hada temi?

10        Reci (jim): »Zemlje sem sin in zvezdnega Neba,

11        od žeje izsušen sem in propadam![2] Dajte mi brž piti

12        hladne vode, ki iz jezera Spomina priteka!«

13        Podzemnemu kralju naznanjen boš

14        in iz jezera Spomina dali ti bodo piti.

15        In ko izpiješ, odšel boš tudi ti po sveti poti, po kateri

16        še drugi slavni posvečenci in bakhi gredo.

 

 

2. Zlati listič iz Petelije (južna Italija)

[Coll.: Zuntz B 1; Riedweg p. 394; Pugliese Carratelli 2001, I A 2, Bernabé, OF 476 (=L 3)]

 

1          V Hada domovih na levi boš našel izvir,

2          ob katerem stoji bela cipresa –

3          temu izviru nikar ne hodi v bližino!

4          Našel boš drugega, kjer iz jezera Spomina

5          hladna voda priteka; pred njim so stražarji.

6          Reci (jim): »Zemlje otrok sem in zvezdnega Neba,

7          toda rod moj je nebeški. To sami že veste.

8          Od žeje sem izsušena in propadam! Dajte mi brž

9          hladne vode, ki iz jezera Spomina priteka«.

10        Iz božanskega izvira ti bodo sami ponudili piti,

11        z drugimi heroji odtlej boš vladala skupaj.     

12        To Spomina je delo …

13        umreti … napiši to …

14        … tema … ki zagrne.

 

3. Zlati listič iz Turijev (južna Italija)

[Coll. Zuntz A 4; Riedweg p 394; Pugliese Carratelli (2001), II B 2, Bernabé, OF 487 (= L 8)]

 

 

1          Takrat pa, ko duša sončno svetlobo zapusti,

2          naj krene na desno … in pozorno naj vse (opazuje).

3          »Pozdravljen bodi, ki izkušnjo[3] pretrpel si, kakršne nikdar

poprej še nisi izkusil.[4]

4          Bog postal si iz človeka. Kozliček si padel v mleko.

5          Pozdravljen, pozdravljen!« Po (poti) na desni se odpravi

6          do svetih livad in gajev Perzefone.

 

4. Zlati listič iz Turijev (južna Italija)

[Coll.: Zuntz C; Pugliese Carratelli (2001), III 1; Bernabé, OF 492 = L 12]

 

1          Protogonu [neprevedljive črke] Materi Zemlji [ditto] Kibeli [ditto] Dekletu [ditto] Demetre [ditto]

2          [ditto] Zevs [ditto]Zrak [ditto] Sonce Ogenj, ki vse [ditto] premaga.

3          [ditto] Usoda [ditto] Fanes [ditto] Mojre, ki se spominjajo vsega [ditto] ti, sloviti dajmon [ditto]

4          Oče [ditto] Gospodar vsega [ditto] zamenjava [ditto]

5          [ditto] Zrak Ogenj [ditto] Mati [ditto] Post Noč [ditto] Dan [ditto]

6          Sedmi dan [ditto] posta, Zevs, ki koplje [?] in vedno vse opazuje [ditto] mati, prisluhni

7          mojim [ditto] molitvam [ditto] lepe (stvari) [ditto] svete (stvari) [ditto]

8          [ditto] svete (stvari) [ditto] Demetra Ogenj Zevs Dekle Zemeljska [ditto]

9          Heroj [ditto] svetloba v srce[5] [ditto] svetovalec zgrabi Dekle

10        zemlja [ditto] zrak [ditto] v srce.

 

5. Zlati listič iz Turijev (južna Italija)

[Coll. Zuntz A 1; Riedweg p. 393; Pugliese Carratelli (2001), II B 1; Bernabé, OF 488]

 

1          Čista prihajam od čistih, kraljica podzemlja,

2          Evkles, Evbolej in drugi nesmrtni bogovi –

3          tudi sama ponosno trdim, da sem iz vašega blaženega rodu.

4          A Usoda me je pokorila in drugi nesmrtni bogovi

in zvezd metalec s strelo.

5          Iz globoko bolečega, težavnega kroga sem odletela,

urnih nog sem stopila na ljubljeni venec,

6          se v naročje potopila vladarke, kraljice podzemlja,  

7          urnih nog sem stopila na ljubljeni venec.

8          »Blažen in najsrečnejši, namesto smrtnik boš bog«.

9          Kozliček sem padel v mleko.

 

 

6. Zlati listič iz Turijev (južna Italija)

[Coll.: Zuntz A 3; Riedweg p. 393; Pugliese Carratelli (2001), II A 2, Bernabé, OF 490 (= L 10b)]

 

1          Čista prihajam od čistih, kraljica podzemlja,

2          Evkles, Evbolej in drugi bogovi, kolikor dajmonov (vas je) –

3          tudi sama ponosno trdim, da sem iz vašega blaženega rodu.

4          Poravnala sem kazen za nepravična dejanja,

5          pokorila zatem me je Usoda ali zvezd metalec s strelo.

6          Zdaj pa k Perzefoni prihajam prošnjica,

7          da bi na prestole čistih me blago poslala.  

 

7. Zlati listič iz Thurijev (južna Italija)

[Coll.: Zuntz A 2; Riedweg p. 393; Pugliese Carratelli (2001), II A 1; Bernabé, OF 489 = (L 10a)]

 

1          Čista prihajam od čistih, kraljica podzemlja,

2          Evkles, Evbolej in bogovi ter drugi dajmoni –

3          tudi sama ponosno trdim, da sem iz vašega blaženega rodu,

4          Poravnala sem kazen za nepravična dejanja,

5          pokorila zatem me je Usoda ali zvezd (metalec) s strelami.  

6          Zdaj pa k Perzefoni sveti prihajam prošnjica,

7          da bi na prestole čistih me blago poslala.  

 

8. Zlati listič iz Entele (Sicilija)

[Coll.: Riedweg B11, p. 396; Pugliese Carratelli (2001), I A 4; Bernabé, OF 475 (= L 2)]

 

1          … ko moraš umreti

2          … heroj, ki se spominja

3          … tema, ki zagrne

4          … nad desnim jezerom

5          kjer stoji bela cipresa –

6          v njem se hladijo spuščajoče se duše pokojnih.

7          Nikar ne približaj se temu izviru!

8          Dalje naprej našel boš hladno vodo, ki iz jezera

9          Spomina priteka. Stražarji so pred njo,

10        ki premišljeno[6] te bodo vprašali,

11        kaj iščeš v mračnega Hada temi?

12        Reci (jim): »Zemlje sem sin in zvezdnega Neba,

13        od žeje izsušen sem in propadam! Dajte mi brž piti

14        hladne vode, ki iz jezera Spomina priteka!

15        Toda rod moj je nebeški. To sami že veste«.

16        Naznanili te bodo podzemni Kraljici

17        in tedaj ti bodo dali piti iz jezera Spomina,

18        in tedaj …

19        gesla[7]

20        in …

 

9. Zlati listič iz Rima

[Coll. Zuntz A 5; Riedweg p. 394; Pugliese Carratelli (2001), I C I; Bernabé, OF 491 (= L 11); Kotansky (1994): 107, št. 27]

 

1          Čista prihaja od čistih, kraljica podzemlja,

2          Evklej in Evbolej, Zevsov otrok! »To darilo

3          Spomina sprejmi, ki med ljudmi ga opevajo «.

4          »Vstopi, Caecilia Secundina, zakonito[8] si postala božanska«.

 

10. Zlati listič iz Elevterne (Kreta)

[Coll.: Zuntz B 3; Pugliese Carratelli (2001), I B 1; Bernabé, OF 478 (= L 5a)]

 

1          Izsušen sem od žeje in propadam! Iz studenca

2          dajte mi piti na desni, ki večno priteka ob cipresi.

3          »Kdo si? Od kod si?« Zemlje sem sin in zvezdnega Neba.

 

 

11.  Zlati listič iz Elevterne (Kreta)

[Coll.: Zuntz B 4; Pugliese Carratelli (2001), I B 2; Bernabé, OF 479 (= L 5b)]

 

1          Izsušen sem od žeje in propadam! Iz studenca

2          dajte mi piti na desni, ki večno priteka ob cipresi.

3          »Kdo si? Od kod si?« Zemlje sem sin in zvezdnega Neba.

 

 

12. Zlati listič iz Elevterne (Kreta)

[Coll.: Zuntz B 5; Pugliese Carratelli (2001), I B 3; Bernabé, OF 480 (= L 5c)]

 

1          Izsušen sem od žeje in propadam! Iz studenca

2          dajte mi piti na desni, ki večno priteka ob cipresi.

3          »Kdo si? Od kod si?« Zemlje sem sin in zvezdnega Neba.

 

 

13. Zlati listič iz Elevterne (Kreta)

[Coll.: Zuntz B 7; Pugliese Carratelli (2001), I B 5; Bernabé, OF 482 (= L 5e)]

 

1          Izsušen sem od žeje in propadam! Iz studenca

2          dajte mi piti na desni, ki večno priteka ob cipresi.

3          »Kdo si? Od kod si?« Zemlje sem sin in zvezdnega Neba.

 

14. Zlati listič iz Elevterne (Kreta)

[Coll.: Zuntz B 8; Pugliese Carratelli (2001), I B 6; Bernabé, OF 483 (= L 5f)]

 

1          Izsušen sem od žeje in propadam! Iz studenca

2          dajte mi piti na desni, ki večno priteka ob cipresi.

3          »Kdo si? Od kod si?« Zemlje sem sin in zvezdnega Neba.

 

15. Zlati listič iz Elevterne (Kreta)

[Coll.: Pugliese Carratelli (2001), II C 1; Bernabé, OF 495 (= L 14)]

 

1          Plutonu in

2          Perzefoni, pozdrav!

 

16. Zlati listič iz Milopotama (Kreta)

[Coll.: Zuntz B 6; Pugliese Carratelli (2001), I B 4; Bernabé, OF 481 (= L 5d)]

 

1          Izsušen sem od žeje in propadam! Iz studenca

2          dajte mi piti na desni, ki večno priteka ob cipresi.

3          »Kdo si? Od kod si?« Zemlje sem hči in zvezdnega Neba.

 

17. Zlati listič iz Retimnona (Kreta)

[Coll.: Bernabé, OF 494]

 

1          Plutonu

2          Perzefoni

 

18. Zlati listič iz Retimnona (Kreta)

[Coll.: Bernabé, OF 484a]

 

1          Od žeje je izsušen in skorajda propada. Iz studenca

2          dajte mi piti, ki večno priteka levo ob cipresi.

3          »Kdo si? Od kod si?« Od zemlje sem, mati [neprevedljive črke] in zvezdnega Neba.

4          Žeja [neprevedljive črke].

 

19. Listič z Lezbosa (neobjavljen listič, najden v helenističnem grobu).

 

20. Listič iz Aigiona

[Coll.: Bernabé, OF 496e (= L 16e)]

 

1          Posvečenec

 

21. Listič iz Aigiona

[Coll.: Bernabé, OF 496c (= L 16c)]

 

1          Deksilaj, posvečenec.

 

22. Listič iz Aigiona

[Coll.: Bernabé, OF 496d (= L 16d)]

 

1          Filon, posvečenec.

 

23. Listič iz Elise

[Coll.: Bernabé, OF 496i (= L 16i)]

 

1          Evksena

 

24. Zlati listič iz Elise

[Coll.: Bernabé, OF 496j (= L 16j)]

 

1          Filemena

 

25. Listič iz Farsala (Tesalija)

[Coll.: Zuntz B 2; Pugliese Carratelli (2001), I A 3; Bernabé, OF 477 (= L 4)]

 

1          V Hada domovih boš našel na desni izvir,

2          ob njem stoji bela cipresa –

3          nikar ne približaj se temu izviru!

4          Dalje naprej našel boš hladno vodo,

5          ki iz jezera Spomina priteka. Pred njo so stražarji,

6          ki vprašali te bodo, kakšna te nuja je tja pripeljala.

7          Ti pa jim vso resnico natanko pojasni:

8          Reci (jim): »Zemlje otrok sem in zvezdnega Neba!

9          ‚Zvezdni‘ (je moje) ime. Izsušen sem od žeje! Iz izvira

10        dajte mi piti«.

 

26 a, b Zlati listič iz Peline (Tesalija)

[Coll.: Pugliese Carratelli (2001), II B 3 in 4; Bernabé, OF 485 in 487 (= L 7a in b)]

 

1          Zdaj si umrl in zdaj se rodil, trikrat blaženi, na ta isti dan.

2          Perzefoni reci, da sam te je Bakh osvobodil.

3          Bik si skočil v mleko.

4          Urno si skočil v mleko.[9]

5          Oven si padel v mleko.

6          Vino imaš, srečno čast,

7          pod zemljo pa te čakajo posvetitve[10] kakor druge blažene.[11]

 

27. Zlati listič iz Fereje

[Coll.: Bernabé, OF 485 in 493 (= L 13)]

 

1          Gesla:[12] moški in

2          otroški tirs. Moški in otroški

3          tirs. Brimo, Brimo. Vstopi

4          na sveto livado, zakaj posvečenec

5          je krivde odrešen.

6          GAPEDON[13]

 

28. Listič iz Fereje

[Ed. princ. R. Parker in M. Stamatopoulou, v: Arch. Eph. 2004 (izdano 2007), 1-32]

 

1          Pošlji me na rajanje posvečencev; poznam[14] Bakhovo obredje

2          in posvetitve Demetre Htonije in gorske Matere.

 

29. Zlati listič, najden na neznani lokaciji v Tesaliji

[Coll.: Pugliese Carratelli (2001), I B 7; Bernabé, OF 484 (= L 6)]

 

1          Izsušen sem od žeje in propadam! Iz studenca

2          dajte mi piti, ki večno priteka. Na desni je bela cipresa.

3          »Kdo si? Od kod si?« Zemlje sem sin in zvezdnega Neba.

4          Toda rod moj je nebeški. 

           

30. Listič iz Amfipolisa (Makedonija)

[Coll.: Bernabé, OF 496n]

 

1          Čista sem in posvečena

2          Dionizu Bakhu,

3          Arhebula,

4          (hči) Antidora.

 

31. Listič iz Pele/Diona

[Coll.: Bernabé, OF 496b (= L 16b)]

 

1          Perzefoni

2          Pozejdip, pobožni

3          posvečenec.

 

32. Listič iz Pele/Diona

[Coll.: Bernabé, OF 496a (= L 16a)]

 

1          Filoksena

 

33. Zlati listič iz Pele/Diona

[Coll.: Bernabé, OF 496f (= L 16f)]

 

1          Epigen

 

34. Listič iz Pele/Diona

[Coll.: Bernabé, OF 496f (= L 16f)]

 

1          Hegesiska

 

35. Listič iz Metone

[Coll.: Bernabé, OF 496h (= L 16h)]

 

1          Filomaga

 

36. Listič iz Evroposa

[Coll.: Bernabé, OF 496g (= L 16g)]

 

1          Botakos

 

37. Listič iz Vergine (Aigai)

[Coll.: Bernabé, OF 496k (= L 16k)]

 

1          Filiste pozdravlja Perzefono!

 

38. Zlati listič iz kraja Sveti Atanazij (blizu Soluna)

[Coll.: Bernabé, OF 496]

 

1          Hada…

2          [neprevedljive črke]

3          [neprevedljive črke]

 

39. Zlati listič iz Manise

[Coll.: Bernabé in San Cristóbal (2001) ( = L 14)]

 

1          … vso …

2          … stražarji …

3          … smrt …

4          …

5          …

6          …

7          …

8          … od …

9          … naravnost …

10        … polis …

11        … dnevi …

12        … božanskega …

 

 

40. Koščene orfične tablice iz Olbije (južna Ukrajina)

[Ed. princ. Rusyayeva (1978)]

 

Tablica A

 

1          življenje smrt življenje

2          resnica

3          Dioniz orfiki

 

Tablica B

 

1          mir vojna

2          resnica laž

3          Dioniz

 

Tablica C

 

1          Dioniz

2          [laž] resnica

3          telo duša

 [1] premišljeno db. z modrimi/zvitimi mislimi.

[2] propadam ali: umiram; pogubljam se; izginjam.

[3] izkušnjo db. utrpevanje; trpljenje.

[4] izkusil db. pretrpel; utrpel.

[5] srce ali: misel; razum; predpono.

[6] premišljeno db. z modrimi/zvitimi mislimi.

[7] gesla db. simboli.

[8] zakonito db. po postavi (nómos).

[9] Ta verz manjka na različici b.

[10] posvetitve ali: nagrade.

[11] Ta verz manjka na različici b.

[12] Gesla db. Simboli.

[13] GAPEDON: verjetno beseda brez pomena, pisana od zgoraj dol.

[14] poznam db. imam. 

Najnovejši prispevki

Kategorije

Arhiv