• 7. Forum za dialog med vero in kulturo 1. in 2. april, Lovran zbornik srečanja (.pdf) Obrazi revščine – Utemeljitev teme Pozdravni nagovor dr. Antona Jamnika, ljubljanskega pomožnega škofa 1. predavanje – dr. Anton Jamnik:

  • 6. Forum za dialog med vero in kulturo26. in 27. marec, Lovranzbornik srečanja (.pdf)Koliko človeka gre v sodobno šolo? – Utemeljitev temePozdravni nagovor dr. Antona Jamnika, ljubljanskega pomožnega škofaOkrogla miza: Neoliberalizem na šolskem pragu. Uvodničarji:

  • 8. Forum za dialog med vero in kulturo 23. in 24. marec, Lovran zbornik srečanja (.pdf) Brane Senegačnik in Jože Muhovič: (Ne)lagodje v kulturi – Vsebinski vidiki Pozdravni nagovor dr. Antona Jamnika, ljubljanskega pomožnega škofa

  • Utemeljitev teme 4. Foruma za dialog med vero in kulturo Tudi če smo bili rojeni v desetletjih po drugi svetovni vojni, smo vsi tako ali drugače zaznamovani z obdobjem, ki je bilo prežeto z voljo

  • Živeti skupaj Preambula 1. letnika pogovornih večerov Foruma za dialog med vero in kulturo Pavle RakŽivimo v družbi, v kateri je z vsakim dnem manj skupnega. V družbi, ki vse hitreje pozablja, da je nekoč

  • 1. letnik pogovornih večerov Foruma za dialog med vero in kulturo Pavle Rak: Živeti skupaj – Preambula 1. pogovorni večer – Cerkev brez glave (7. januar 2014, Atrij ZRC) Video Uvodničarja: Tone Hočevar in Miran

  • 5. Forum za dialog med vero in kulturo27. in 28. marec 2009, Lovranzbornik srečanja (.pdf)Spolnost – Cerkvena zadrega? – Utemeljitev temePozdravni nagovor dr. Antona Jamnika, ljubljanskega pomožnega škofaOkrogla miza: Etični, duhovni, psihološki in drugi vidiki

  • Utemeljitev teme 5. Foruma za dialog med vero in kulturo Pri izbiri teme nas je vodila ugotovitev, da je danes velik del javnega življenja prežet s spolnostjo, pri čemer je njena vloga v zahodni družbi

  • 4. Forum za dialog med vero in kulturo4. in 5. april 2008, Lovranzbornik srečanja (.pdf)Resnica vas bo osvobodila – Utemeljitev temePozdravni nagovor škofa dr. Jurija Bizjaka1. predavanje – Gorazd Kocijančič: O biti preteklega2. predavanje –