Najnovejši prispevki

Arhiv

Kategorije

Obrazi reviščine

7. Forum za dialog med vero in kulturo

1. in 2. april, Lovran

zbornik srečanja (.pdf)

Obrazi revščine – Utemeljitev teme

  • Pozdravni nagovor dr. Antona Jamnika, ljubljanskega pomožnega škofa
  • 1. predavanje – dr. Anton Jamnik: Pravična delitev dobrin
  • 2. predavanje – dr. Gorazd Kovačič: Sedanji kapitalizem in razslojevanje v svetovnem merilu – Kaj lahko ukrenemo?
  • 3. predavanje – Pavle Rak: Vloga askeze pri izgradnji svobodne osebe – Odnos do do financ v ruskem pravoslavju
  • 4. predavanje – dr. Špela Razpotnik: Senčna stran sodobnih družb blaginje – Brezdomstvo
  • 5. predavanje – p. dr. Miran Špelič: Razumevanje uboštva pri puščavskih očetih