Forum od začetka do danes

Milan Knep

Slovenski škofje so leta 2004 ustanovili Medškofijski odbor za kulturo, mene pa imenovali za voditelja. Dialog s sodobno družbo in kulturo smo že takoj na začetku prepoznali kot svojo prednostno nalogo. K razmisleku o obliki dialoga smo pritegnili tudi ljudi zunaj odbora. V tistem času je neodvisna skupina intelektualcev, zbrana v KUD Logos, prirejala pogovorne večere, imenovane Philologos. Bili so nam navdih in potrditev spoznanja, da v naši družbi obstaja želja po dialogu. Začeli so se nam izrisovati prvi obrisi bodočega Foruma.

Lovranski forumi

Že takoj na začetku načrtovanja smo imeli v mislih dvodnevno prireditev, kajti dialog ni samo izmenjava pogledov o kaki temi, ampak so nemara še bolj pomembni neformalni osebni stiki. Toda kako to uresničiti, ko pa izkušnje kažejo, da si je le malokdo pripravljen vzeti čas za stvar, ki ne prinaša neposredne koristi. To nas je napeljalo na misel, da bi se moral Forum odvijati na dovolj oddaljenem kraju, kamor bi se večina udeležencev pripeljala skupaj in vztrajala v dialogu od začetka do konca. Ker k dialoškemu ozračju veliko pripomore tudi prijazno okolje, nas je iskanje primerne lokacije pripeljalo v Lovran pri Opatiji.

Že na prvem Forumu aprila leta 2005 se je izkazalo, da je bila izbira z navdušenjem sprejeta. Najtežje pa je bilo vprašanje, kako nagovoriti ljudi zunaj krščanskega občestva, kajti dialog znotraj enako mislečih ne bi imel pravega smisla. Naloga je bila toliko bolj zahtevna zato, ker smo si postavili za cilj enakovredno zastopanost verujočih in drugače mislečih tudi glede na področja kulture. Vabili smo likovne in glasbene umetnike, filozofe, literate, zastopnike medijev in popularne kulture itd.

V obdobju 2005–2012 smo organizirali osem Forumov. Tema vsakega posameznega Foruma je skupaj z imeni uvodničarjev in predavateljev predstavljena v posebni rubriki. Po vsakem dogodku je izšel zbornik predavanj in diskusij. Lovranskih Forumov se je udeležilo 128 ljudi, povprečno okoli 40 udeležencev na srečanje, nekateri med njimi večkrat.

Nov začetek

Po osmih letih je prišlo do zastoja. Odbor se je skrčil in utrudil, donacij skoraj ni bilo več mogoče pridobiti.

In ko je že kazalo, da za nadaljevanje ni več pravih možnosti, je Forum oktobra 2013 znova vzniknil. V zelo kratkem času je k novemu odboru pristopilo devetnajst sodelavcev, kar pa verjetno še ni končna številka. Nekateri člani odbora so zastopniki različnih združenj in gibanj. V tej fazi pobude še nismo formalizirali, ampak smo odprli vrata vsem, ki želijo sodelovati.

Nismo opustili upanja, da bi nekega dne znova šli v Lovran, toda trenutno so naše moči usmerjene predvsem v pogovorne večere, ki naj bi se odvijali enkrat mesečno, če bo le mogoče vsak drugi torek v mesecu, v Atriju ZRC na Novem trgu 2 v Ljubljani.