Forum za dialog med vero in kulturo vabi verujoče in neverujoče, ki imajo kaj povedati.

Ne samo sebi enakim, ampak predvsem drugim in drugačnim.

Ime našega Foruma morda zveni dvoumno, ker lahko napeljuje na misel, da vera ni vir kulture ali da celo ni »kulturna«. Prepričani smo, da je v resnici ravno nasprotno: vsaka religija je v svojem bistvu vera, izražena z orodji kulture. Pri Forumu gre torej v prvi vrsti predvsem za dialog s sodobno sekularno kulturo. Že v samem naslovu je skrit princip dialoga, ki »drugemu« dopušča drugačno razumevanje kulture in noče vsiljevati svojega videnja.

Forumu – ki pomeni javni prostor – torej želimo dati dialoško razsežnost. Prav te manjka, kajti slovenski javni prostor je napolnjen predvsem s tekmovalnostjo in vsakovrstnim merjenjem moči. V njem se bojuje za partikularne interese in prestiž politične, ekonomske, kulturne in drugih elit.

S pogovornimi večeri želimo na eni strani mehčati ostrino vedno novih pojavov kulturnega boja in neproduktivne polarizacije, na drugi strani pa z zanimanjem za poglede drugega in drugačnega krepiti medsebojno zaupanje in ustvarjati ozračje sodelovanja, kar bo v zaostrenih družbenih in gospodarskih razmerah vedno bolj pomembno.

Milan Knep, predsednik

Vse preizkušajte in kar je dobro, obdržite.

Sv. Pavel, 1 Tes 5,21

Človeka ne more doleteti večje zlo od tega, da zasovraži pogovore. Na enak način namreč nastaneta sovraštvo do pogovora in sovraštvo do ljudi.

Platon, Fajdon 89 D

Če ne sebi, kdo meni? In če le jaz, kdo sem? In če ne zdaj, kdaj?

Rabi Hilel

Mnogo izkusil je človek. / Nebeščanov mnogo poimenoval, / Odkar smo pogovor / In poslušati moremo drugi od drugih.

Friedrich Hölderlin