Udeleženci forumov v Lovranu

 1. Miroslav Akrapović
 2. dr. Matjaž Ambrožič
 3. dr. Žiga Andoljšek
 4. dr. Igor Bahovec
 5. mag. Zorko Bajc
 6. dr. Matjaž Barbo
 7. Emerik Bernard
 8. Gojko Bervar
 9. Gašper Blažič
 10. Romana Bider Muhovič
 11. dr. Jurij Bizjak
 12. Ana Bratuš
 13. Lucijan Bratuš
 14. Ines Cergolj
 15. Aleksander Čobec
 16. Matjaž Črnivec
 17. Simona Črnivec
 18. dr. Leon Debevc
 19. Romana Derenčin
 20. dr. Jože Dežman
 21. dr. Mladen Dolar
 22. dr. M. France Dolinar
 23. Jani Družovec
 24. dr. Mitja Ferenc
 25. dr. Ivan Florjanc
 26. Črtomir Frelih
 27. Igor Glasenčnik
 28. Andreja Godnič
 29. dr. Igor Grdina
 30. dr. Tamara Griesser Pečar
 31. Jon Grošelj
 32. dr. Stane Granda
 33. Ksenja Hočevar
 34. dr. Spomenka Hribar
 35. dr. Tine Hribar
 36. Ranka Ivelja
 37. Jože Jagrič
 38. dr. Japec Jakopin
 39. dr. Anton Jamnik
 40. dr. Petar Jevremović
 41. Ivanka Jurič
 42. Andrej Jemec, akademik
 43. Andrej Jesenko
 44. Irena Jesenko
 45. dr. Milica Kač
 46. dr. Branko Klun
 47. Franci Kek
 48. Milan Knep
 49. Gorazd Kocijančič
 50. Katarina Kocijančič
 51. Matic Kocijančič
 52. dr. Nike Kocijančič Pokorn
 53. s. Jasna Kogoj
 54. Peter Kolšek
 55. dr. Dean Komel
 56. Mateja Komel Snoj
 57. dr. Matevž Kos
 58. dr. Gorazd Kovačič
 59. Peter Kovačič Peršin
 60. dr. Lev Kreft
 61. Sebastijan Kristovič
 62. p. dr. Silvin Krajnc
 63. Tomaž Kranjc
 64. dr. Robi Kroflič
 65. Mojca Kumerdej
 66. Meta Kušar
 67. Ženja Leiler Kos
 68. dr. Barica Marentič Požarnik
 69. Jelka Melik Granda
 70. Dušan Merc
 71. dr. Jože Muhovič
 72. Marko Mušič, Akademik
 73. dr. Bernard Nežmah
 74. Elezbieta Osewska
 75. Vinko Ošlak
 76. Andreja Peklar
 77. Mile Peršorda
 78. dr. Robert Petkovšek
 79. dr. Tomaž Pisanski
 80. dr. Rosvita Pesek
 81. dr. Mateja Pevec Rozman
 82. dr. Marko Pokorn
 83. s. dr. Erika Prijatelj
 84. dr. Janko Prunk
 85. Mojca Prunk
 86. Alenka Puhar
 87. Pavle Rak
 88. dr. Špela Razpotnik
 89. Slavko Rebec
 90. Lenart Rihar
 91. Janko Rožič
 92. dr. Branko Senegačnik
 93. Jozef Stala
 94. s. Barbara Šelih
 95. Karmen Smodiš
 96. dr. Vid Snoj
 97. Tatjana Splichal
 98. Vid Stanovnik
 99. dr. Anton Stres
 100. Jože Strgar
 101. Mateja Subotičanec
 102. Boris Šinigoj
 103. Miha Šinigoj
 104. dr. Igor Škamperle
 105. Mojca Škrinjar
 106. Veselka Šorli Puc
 107. p. dr. Miran Špelič
 108. Bogomir Štefanič
 109. Rozina Švent
 110. dr. Alenka Šverc
 111. Borko Tepina
 112. Gorazd Trušnovec
 113. Vera Turnšek Klepaj
 114. dr. Andrej Ule
 115. dr. Marko Uršič
 116. s. dr. Snežna Večko
 117. dr. Rafko Valenčič
 118. Igor Vidmar
 119. Maja Vidmar
 120. dr. Tadej Vidmar
 121. dr. Tomo Virk
 122. Jana Vizjak
 123. s. Simona Zabukovec
 124. Renata Zamida
 125. Milka Zupančič
 126. Milena Zupanič
 127. Miran Zupanič
 128. Ivo Žajdela

Prijateljske organizacije

 1. Društvo slovenskih katoliških izobražencev
 2. E-mladi
 3. KUD Logos
 4. Skupnost Emanuel