Najnovejši prispevki

Kategorije

Arhiv

Zapustila nas je Milica Kač

Nepričakovano nas je zapustila draga prijateljica in dolgoletna predsednica KUD Logos dr. Milica Kač, prof. kemije na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. Kot znanstvenica se je ukvarjala s fizikalno kemijo raztopin in analitikobiotičnih vzorcev, predvsem s kemotaksonomijo. Bila je izjemno razgledana intelektualka, med drugim tudi odlična prevajalka. Poleg številnih strokovnih del s področja biologije in kemije je poslovenila knjigi Romana Guardinija Svet in oseba (Celje: Mohorjeva družba 1991) in Georgette Epiney – Burgard ter Emilie Zum Brunn Božje trubadurke – Mistikinje srednjega veka (Ljubljana: KUD Logos 2004) ter sodelovala pri prevodu spisov Mojstra Eckharta (Pridige in traktati, Celje: Mohorjeva družba 1995). Dr. Rafko Valenčič je mašo zadušnico za Milico v trnovski cerkvi sklenil z besedami nizozemskega filozofa Hemsterhuisa: »Naj živi v Bogu in bedi nad nami«. Tej molitvi se pridružujemo vsi logosovci, ki Ljubo zelo pogrešamo, a obenem čutimo, da občestva v Logosu njena smrt ni prekinila, temveč le skrivnostno poglobila.

Zapustila nas je Milica Kač

Nepričakovano nas je zapustila draga prijateljica in dolgoletna predsednica KUD Logos dr. Milica Kač, prof. kemije na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. Kot znanstvenica se je ukvarjala s fizikalno kemijo raztopin in analitikobiotičnih vzorcev, predvsem s kemotaksonomijo. Bila je izjemno razgledana intelektualka, med drugim tudi odlična prevajalka. Poleg številnih strokovnih del s področja biologije in kemije je poslovenila knjigi Romana Guardinija Svet in oseba (Celje: Mohorjeva družba 1991) in Georgette Epiney – Burgard ter Emilie Zum Brunn Božje trubadurke – Mistikinje srednjega veka (Ljubljana: KUD Logos 2004) ter sodelovala pri prevodu spisov Mojstra Eckharta (Pridige in traktati, Celje: Mohorjeva družba 1995). Dr. Rafko Valenčič je mašo zadušnico za Milico v trnovski cerkvi sklenil z besedami nizozemskega filozofa Hemsterhuisa: »Naj živi v Bogu in bedi nad nami«. Tej molitvi se pridružujemo vsi logosovci, ki Ljubo zelo pogrešamo, a obenem čutimo, da občestva v Logosu njena smrt ni prekinila, temveč le skrivnostno poglobila.

Najnovejši prispevki

Kategorije

Arhiv