Najnovejši prispevki

Kategorije

Arhiv

Pesmi iz »Brevirja« in zapuščine

Ti Mrak, iz katerega izviram,
Ljubim te bolj kot plamen,
Ki zamejuje svet,
Vtem ko sveti
Za kateri koli krog
Iz katerega nobeno bitje o njem ne ve.

Toda Mrak vse drži:
Podobe in plamene, živali in mene,
Kakor nagrabi,
Ljudi in moči –

In je lahko: velika sila
Se zgane v mojem sosedstvu.

Verujem v Noč.

*

Ti si šušteče Osajeni,
Na vseh pečeh široko spiš.
Vedenje je le v času.
Ti si temno Nezavedno
Od večnosti do večnosti.

Ti si Proseči in Tesnoba,
Ki vsem stvarem težiš pomen.
Ti si Zlog v pesmi,
Ki se venomer v nuji
Močnih glasov drhteče ponavlja.

Nikdar se nisi učil drugače:

Zakaj ti nisi lepa razpoka
Okoli katere se vrsti kraljestvo.
Ti si premaz, ki je varčeval.
Ti si kmet z brado
Od večnosti do večnosti.

*

Ti omračeni Temelj, potrpežljivo prenašaš zidovje.
In morda dopuščaš še eno uro trajati mestom
In daješ še dve uri cerkvam in samotnim samostanom
In pustiš pet ur še trud vsem odrešenim
In vidiš še sedem ur dnino kmetov -:

Ah, znova boš gozd in voda in rastoča divjina
V uri nedoumljivega strahu.

Ker od vseh stvari zahtevaš nazaj
svojo nedovršeno upodobitev.

Daj mi še majhen trenutek časa: ljubiti hočem stvari tako kot nikogar,
Dokler niso vse Tebe vredne in daleč.
Hočem le sedem dni, sedem,
Na katere se ni še nihče pisal,
Sedem strani samote.

Komur daš knjigo, ki ga zaobsega,
Bo ostal prepognjen med listi.
Razen če ga imaš v rokah,
da bi sam pisal.

PESMI IZ ZAPUŠČINE

GONG

Nič več za ušesa …: zven,
Ki, kakor globlje uho,
Nas, navidezno slišečih, sliši.
Obrat prostorij. Zasnutje
Notranjih svetov v prostosti …,
Svetišče pred njihovim rojstvom,
Raztapljanje, nasičeno s težko
Topljivimi bogovi …: gong!

Vsota molčečih, ki
Se sami za sebe izrečejo,
Bučeči obrat vase
Tistih, ki na sebi utihnejo,
Trajanje, iz poteka stisnjeno,
Okrog-izlita zvezda …: gong!

Ti, ki nikoli ne pozabiš tistih,
Ki so se rodili v izgubi,
nikdar več zapopadenega praznika,
Vina na nevidnih ustih,
Viharja v stebru, ki nosi,
Popotnika padec na poti,
Naš, na Vsem, izdaja …: gong!

MAVZOLEJ

Kraljevsko srce. Jedro visokega
Vladarskega drevesa. Balzamov sad.
Zlati oreh srca. Žarni-mak
Sredi v srednji stavbi,
(kjer se odmev odbije
kakor iver tišine,
ko se zganeš,
ker se ti zdi,
da je tvoja prejšnja
drža bila preglasna …)
Ljudstvom odvzeto,
Zvezdno naperjeno,
V nevidnih krogih
Vrteče se kraljevsko srce.

Kje je, kam,
Tista lahkih
Ljubimk?
: smehljanje, od zunaj,
na omahujočo oblino
položeno vedro sadje;
ali molj, morda
dragotina, cvetna perut, tipalka …

Toda kje, kje da je pela,
Da je v Eno pela,
Pesniško srce?
: veter,
neviden,
vetrovnonotranji.

Muzot, oktober 1924

Izvirnik:

1.

Du Dunkelheit, aus der ich stamme,
ich liebe dich mehr als die Flamme,
welche die Welt begrenzt,
indem sie glänzt
für irgend einen Kreis,
aus dem heraus kein Wesen von ihr weiß.
Aber die Dunkelheit hält alles an sich:
Gestalten und Flammen, Tiere und mich,
wie sie’s errafft,
Menschen und Mächte –
Und es kann sein: eine große Kraft
rührt sich in meiner Nachbarschaft.
Ich glaube an Nächte.

2.

Du bist der raunende Verrußte,
auf allen Öfen schläfst du breit.
Das Wissen ist nur in der Zeit.
Du bist der dunkle Unbewußte
von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Du bist der Bittende und Bange,
der aller Dinge Sinn beschwert.
Du bist die Silbe im Gesange,
die immer zitternder im Zwange
der starken Stimmen wiederkehrt.
Du hast dich anders nie gelehrt:
Denn du bist nicht der Schönumscharte,
um welchen sich der Reichtum reiht.
Du bist der Schlichte, welcher sparte.
Du bist der Bauer mit dem Barte
von Ewigkeit zu Ewigkeit.

3.

Du dunkelnder Grund, geduldig erträgst du die Mauern.
Und vielleicht erlaubst du noch eine Stunde den Städten zu dauern
und gewährst noch zwei Stunden den Kirchen und einsamen Klöstern
und lässest fünf Stunden noch Mühsal allen Erlöstern
und siehst noch sieben Stunden das Tagwerk des Bauern -:
Eh du wieder Wald wirst und Wasser und wachsende Wildnis
in der Stunde der unerfaßlichen Angst,
da du dein unvollendetes Bildnis
von allen Dingen zurückverlangst.
Gieb mir noch eine kleine Weile Zeit: ich will die Dinge

so wie keiner lieben
bis sie dir alle würdig sind und weit.
Ich will nur sieben Tage, sieben
auf die sich keiner noch geschrieben,
sieben Seiten Einsamkeit.
Wem du das Buch giebst, welches die umfaßt,
der wird gebückt über den Blättern bleiben.
Es sei denn, daß du ihn in Händen hast,
um selbst zu schreiben.

Gong

Nicht mehr für Ohren…:Klang,
der, wie ein tieferes Ohr,
uns, scheinbar Hörende, hört.
Umkehr der Räume. Entwurf
innerer Welten im Frein…,
Tempel vor ihrer Geburt,
Lösung, gesättigt mit schwer
löslichen Göttern…:Gong!
Summe des Schweigenden, das
sich zu sich selber bekennt,
brausende Einkehr in sich
dessen, das an sich verstummt,
Dauer, aus Ablauf gepreßt,
um-gegossener Stern…Gong!
Du, die man niemals vergißt,
die sich gebar im Verlust,
nichtmehr begriffenes Fest,
Wein an unsichtbarem Mund,
Sturm in der Säule, die trägt,
Wanderers Sturz in den Weg,
unser, an Alles, Verrat…Gong!
Aus: Die Gedichte 1922 bis 1926 (Muzot, November 1925)

MAUSOLEUM

Königsherz. Kern eines hohen
Herrscherbaums. Balsamfrucht.
Goldene Herznuß. Urnen-Mohn
mitten im Mittelbau,
(wo der Widerhall abspringt,
wie ein Splitter der Stille,
wenn du dich rührst,
weil es dir scheint,
daß deine vorige
Haltung zu laut war …)
Völkern entzogenes,
sterngesinnt,
im unsichtbaren Kreisen
kreisendes Königsherz.

Wo ist, wohin,
jenes der leichten
Lieblingen?
: Lächeln, von außen,
auf die zögernde Rundung
heiterer Früchte gelegt;
oder der Motte, vielleicht,
Kostbarkeit, Florflügel, Fühler …

Wo aber, wo, das sie sang,
das sie in Eins sang,
das Dichterherz?
: Wind,
unsichtbar,
windinnres.

Muzot, Oktober 1924

Pesmi iz »Brevirja« in zapuščine

Ti Mrak, iz katerega izviram,
Ljubim te bolj kot plamen,
Ki zamejuje svet,
Vtem ko sveti
Za kateri koli krog
Iz katerega nobeno bitje o njem ne ve.

Toda Mrak vse drži:
Podobe in plamene, živali in mene,
Kakor nagrabi,
Ljudi in moči –

In je lahko: velika sila
Se zgane v mojem sosedstvu.

Verujem v Noč.

*

Ti si šušteče Osajeni,
Na vseh pečeh široko spiš.
Vedenje je le v času.
Ti si temno Nezavedno
Od večnosti do večnosti.

Ti si Proseči in Tesnoba,
Ki vsem stvarem težiš pomen.
Ti si Zlog v pesmi,
Ki se venomer v nuji
Močnih glasov drhteče ponavlja.

Nikdar se nisi učil drugače:

Zakaj ti nisi lepa razpoka
Okoli katere se vrsti kraljestvo.
Ti si premaz, ki je varčeval.
Ti si kmet z brado
Od večnosti do večnosti.

*

Ti omračeni Temelj, potrpežljivo prenašaš zidovje.
In morda dopuščaš še eno uro trajati mestom
In daješ še dve uri cerkvam in samotnim samostanom
In pustiš pet ur še trud vsem odrešenim
In vidiš še sedem ur dnino kmetov -:

Ah, znova boš gozd in voda in rastoča divjina
V uri nedoumljivega strahu.

Ker od vseh stvari zahtevaš nazaj
svojo nedovršeno upodobitev.

Daj mi še majhen trenutek časa: ljubiti hočem stvari tako kot nikogar,
Dokler niso vse Tebe vredne in daleč.
Hočem le sedem dni, sedem,
Na katere se ni še nihče pisal,
Sedem strani samote.

Komur daš knjigo, ki ga zaobsega,
Bo ostal prepognjen med listi.
Razen če ga imaš v rokah,
da bi sam pisal.

PESMI IZ ZAPUŠČINE

GONG

Nič več za ušesa …: zven,
Ki, kakor globlje uho,
Nas, navidezno slišečih, sliši.
Obrat prostorij. Zasnutje
Notranjih svetov v prostosti …,
Svetišče pred njihovim rojstvom,
Raztapljanje, nasičeno s težko
Topljivimi bogovi …: gong!

Vsota molčečih, ki
Se sami za sebe izrečejo,
Bučeči obrat vase
Tistih, ki na sebi utihnejo,
Trajanje, iz poteka stisnjeno,
Okrog-izlita zvezda …: gong!

Ti, ki nikoli ne pozabiš tistih,
Ki so se rodili v izgubi,
nikdar več zapopadenega praznika,
Vina na nevidnih ustih,
Viharja v stebru, ki nosi,
Popotnika padec na poti,
Naš, na Vsem, izdaja …: gong!

MAVZOLEJ

Kraljevsko srce. Jedro visokega
Vladarskega drevesa. Balzamov sad.
Zlati oreh srca. Žarni-mak
Sredi v srednji stavbi,
(kjer se odmev odbije
kakor iver tišine,
ko se zganeš,
ker se ti zdi,
da je tvoja prejšnja
drža bila preglasna …)
Ljudstvom odvzeto,
Zvezdno naperjeno,
V nevidnih krogih
Vrteče se kraljevsko srce.

Kje je, kam,
Tista lahkih
Ljubimk?
: smehljanje, od zunaj,
na omahujočo oblino
položeno vedro sadje;
ali molj, morda
dragotina, cvetna perut, tipalka …

Toda kje, kje da je pela,
Da je v Eno pela,
Pesniško srce?
: veter,
neviden,
vetrovnonotranji.

Muzot, oktober 1924

Izvirnik:

1.

Du Dunkelheit, aus der ich stamme,
ich liebe dich mehr als die Flamme,
welche die Welt begrenzt,
indem sie glänzt
für irgend einen Kreis,
aus dem heraus kein Wesen von ihr weiß.
Aber die Dunkelheit hält alles an sich:
Gestalten und Flammen, Tiere und mich,
wie sie’s errafft,
Menschen und Mächte –
Und es kann sein: eine große Kraft
rührt sich in meiner Nachbarschaft.
Ich glaube an Nächte.

2.

Du bist der raunende Verrußte,
auf allen Öfen schläfst du breit.
Das Wissen ist nur in der Zeit.
Du bist der dunkle Unbewußte
von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Du bist der Bittende und Bange,
der aller Dinge Sinn beschwert.
Du bist die Silbe im Gesange,
die immer zitternder im Zwange
der starken Stimmen wiederkehrt.
Du hast dich anders nie gelehrt:
Denn du bist nicht der Schönumscharte,
um welchen sich der Reichtum reiht.
Du bist der Schlichte, welcher sparte.
Du bist der Bauer mit dem Barte
von Ewigkeit zu Ewigkeit.

3.

Du dunkelnder Grund, geduldig erträgst du die Mauern.
Und vielleicht erlaubst du noch eine Stunde den Städten zu dauern
und gewährst noch zwei Stunden den Kirchen und einsamen Klöstern
und lässest fünf Stunden noch Mühsal allen Erlöstern
und siehst noch sieben Stunden das Tagwerk des Bauern -:
Eh du wieder Wald wirst und Wasser und wachsende Wildnis
in der Stunde der unerfaßlichen Angst,
da du dein unvollendetes Bildnis
von allen Dingen zurückverlangst.
Gieb mir noch eine kleine Weile Zeit: ich will die Dinge

so wie keiner lieben
bis sie dir alle würdig sind und weit.
Ich will nur sieben Tage, sieben
auf die sich keiner noch geschrieben,
sieben Seiten Einsamkeit.
Wem du das Buch giebst, welches die umfaßt,
der wird gebückt über den Blättern bleiben.
Es sei denn, daß du ihn in Händen hast,
um selbst zu schreiben.

Gong

Nicht mehr für Ohren…:Klang,
der, wie ein tieferes Ohr,
uns, scheinbar Hörende, hört.
Umkehr der Räume. Entwurf
innerer Welten im Frein…,
Tempel vor ihrer Geburt,
Lösung, gesättigt mit schwer
löslichen Göttern…:Gong!
Summe des Schweigenden, das
sich zu sich selber bekennt,
brausende Einkehr in sich
dessen, das an sich verstummt,
Dauer, aus Ablauf gepreßt,
um-gegossener Stern…Gong!
Du, die man niemals vergißt,
die sich gebar im Verlust,
nichtmehr begriffenes Fest,
Wein an unsichtbarem Mund,
Sturm in der Säule, die trägt,
Wanderers Sturz in den Weg,
unser, an Alles, Verrat…Gong!
Aus: Die Gedichte 1922 bis 1926 (Muzot, November 1925)

MAUSOLEUM

Königsherz. Kern eines hohen
Herrscherbaums. Balsamfrucht.
Goldene Herznuß. Urnen-Mohn
mitten im Mittelbau,
(wo der Widerhall abspringt,
wie ein Splitter der Stille,
wenn du dich rührst,
weil es dir scheint,
daß deine vorige
Haltung zu laut war …)
Völkern entzogenes,
sterngesinnt,
im unsichtbaren Kreisen
kreisendes Königsherz.

Wo ist, wohin,
jenes der leichten
Lieblingen?
: Lächeln, von außen,
auf die zögernde Rundung
heiterer Früchte gelegt;
oder der Motte, vielleicht,
Kostbarkeit, Florflügel, Fühler …

Wo aber, wo, das sie sang,
das sie in Eins sang,
das Dichterherz?
: Wind,
unsichtbar,
windinnres.

Muzot, Oktober 1924

Najnovejši prispevki

Kategorije

Arhiv