Najnovejši prispevki

Kategorije

Arhiv

Pesmi

 

OVO SAM JA                THIS IS ME
Vidiš li, ovo sam ja kao prah,

kao glina,kao trava koja sjemeni,

morska zvijezda, nasad naranči

u cvatu, crvena zemlja i grožđe

na strmom vinogradu, smilje,

kompjutor i napola potrošena

olovka. Crveni ruž za usta i

mirisni balzam za tijelo. Komadić

begela i zatar umotan u papirić

na ulici Mea šearima.

Dobro me pogledaj! Da, ovo sam

ja. S očima u kojima je tajni zapis

o duši koja je već bila Gore i kojoj

sam ostavila vrijeme i prostor da

sebi pronađe zemaljsko tijelo.

ispuni Prazninu. I tako sam nehotice

skrojila novo Nebo i  novu Zemlju.

Ovo sam ja kad šutimo i kada se smijemo

znajući da ne znamo što je zbogom i

kada je samo doviđenja.

Vidiš li, to sam ja, kada molim onako

kako mole djeca vjerujući u potpunosti

i bez ostatka. Istovremeno zvijezda i

poniruća kometa u sobi u kojoj gubim

ponekad pjesme pronalazeći sebe.

 

Can you see, this is me like dust,

like clay, like grass turning to seed,

a starfish, a grove of oranges

in blossom, red earth and grapes

in steep vineyard, immortelle,

computer and half-used

pencil. Red lipstick and

fragrant body balm. A piece of

begel and za’atar wrapped in paper

on the street of Mea shearim.

Look at me well!, Yes, this is

me. With eyes with a secret writing

about the soul which has already been Up and

to which I left the time and space to

find an earthy body for itself. And

fill the emptiness, And so accidentally

I carved a new Heaven and a new Earth.

This is me when we are quiet and when we laugh

knowing we don’t know what is ‘goodbye’ and

when it is only ‘see you’.

Can you see, this is me praying

the way children pray, believing completely

and no remnants. At the same time, a star and

a sinking comet in the room where I sometimes

lose poems finding myself.

 

TRČANJE  TEBI RUNNING TO YOU
Moja zarobljena slika o sebi

jutros je ispala iz okvira i

potrčala tebi, zaboravivši na

svih deset sfirot i 22 hebrejska

slova.

Podigni me nježno i nekud skloni

dok snivam nezaštićena među

korijenjem Stabla života.

My trapped picture about myself

dropped out of the frame this morning and

ran to you, forgetting about all

ten sfirot and 22 Hebrew

letters.

Lift me gently and hide me somewhere

while I am dreaming unprotected

between the roots of the Tree of life.

 

NEŠAMA

 

NESHAMA

Ti i ja nismo par.

Savršeno nesavršeni

Gospodaru svemira,

Smiluj se duši koja

ima krila. I ne miruje.

Pa ti mene pronađi u

duši onog u kojem

prebivam.

You and I are not a couple.

Perfectly imperfect

master of the universe,

take pity on the soul

which has wings. And is not quiet.

And now you find me in

the soul of him in whom

I reside.

 

NIŠTA ME NE PITAJ

 

DON’T ASK ME ANYTHING

Ja samo živim sebe u

tkanju dana i noći. Od

mene bit će što biti mora,

više od onog što sam izrekla.

Čuvajući tuđe živote čuvala

sam svoje korijene.

Od malhuta do ketera trebalo

je proći 32 staze mudrosti i spoznati

kroz vlastito srce, bez Maxa Plancka

I Gershoma Scholema, da svjetlost

duše najbrže putuje.

I only live myself in

the web of day and night. From

me will be what has to be,

more than I have uttered.

Preserving other lives I preserved

my own roots.

From malhout to keter one had to

pass 32 paths of wisdom and realize

through one’s own heart, without Max Planck

and Gerschom Scholem that the light

of the soul travels fastest.

 

 

 

 

 

Pesmi

 

OVO SAM JA                THIS IS ME
Vidiš li, ovo sam ja kao prah,

kao glina,kao trava koja sjemeni,

morska zvijezda, nasad naranči

u cvatu, crvena zemlja i grožđe

na strmom vinogradu, smilje,

kompjutor i napola potrošena

olovka. Crveni ruž za usta i

mirisni balzam za tijelo. Komadić

begela i zatar umotan u papirić

na ulici Mea šearima.

Dobro me pogledaj! Da, ovo sam

ja. S očima u kojima je tajni zapis

o duši koja je već bila Gore i kojoj

sam ostavila vrijeme i prostor da

sebi pronađe zemaljsko tijelo.

ispuni Prazninu. I tako sam nehotice

skrojila novo Nebo i  novu Zemlju.

Ovo sam ja kad šutimo i kada se smijemo

znajući da ne znamo što je zbogom i

kada je samo doviđenja.

Vidiš li, to sam ja, kada molim onako

kako mole djeca vjerujući u potpunosti

i bez ostatka. Istovremeno zvijezda i

poniruća kometa u sobi u kojoj gubim

ponekad pjesme pronalazeći sebe.

 

Can you see, this is me like dust,

like clay, like grass turning to seed,

a starfish, a grove of oranges

in blossom, red earth and grapes

in steep vineyard, immortelle,

computer and half-used

pencil. Red lipstick and

fragrant body balm. A piece of

begel and za’atar wrapped in paper

on the street of Mea shearim.

Look at me well!, Yes, this is

me. With eyes with a secret writing

about the soul which has already been Up and

to which I left the time and space to

find an earthy body for itself. And

fill the emptiness, And so accidentally

I carved a new Heaven and a new Earth.

This is me when we are quiet and when we laugh

knowing we don’t know what is ‘goodbye’ and

when it is only ‘see you’.

Can you see, this is me praying

the way children pray, believing completely

and no remnants. At the same time, a star and

a sinking comet in the room where I sometimes

lose poems finding myself.

 

TRČANJE  TEBI RUNNING TO YOU
Moja zarobljena slika o sebi

jutros je ispala iz okvira i

potrčala tebi, zaboravivši na

svih deset sfirot i 22 hebrejska

slova.

Podigni me nježno i nekud skloni

dok snivam nezaštićena među

korijenjem Stabla života.

My trapped picture about myself

dropped out of the frame this morning and

ran to you, forgetting about all

ten sfirot and 22 Hebrew

letters.

Lift me gently and hide me somewhere

while I am dreaming unprotected

between the roots of the Tree of life.

 

NEŠAMA

 

NESHAMA

Ti i ja nismo par.

Savršeno nesavršeni

Gospodaru svemira,

Smiluj se duši koja

ima krila. I ne miruje.

Pa ti mene pronađi u

duši onog u kojem

prebivam.

You and I are not a couple.

Perfectly imperfect

master of the universe,

take pity on the soul

which has wings. And is not quiet.

And now you find me in

the soul of him in whom

I reside.

 

NIŠTA ME NE PITAJ

 

DON’T ASK ME ANYTHING

Ja samo živim sebe u

tkanju dana i noći. Od

mene bit će što biti mora,

više od onog što sam izrekla.

Čuvajući tuđe živote čuvala

sam svoje korijene.

Od malhuta do ketera trebalo

je proći 32 staze mudrosti i spoznati

kroz vlastito srce, bez Maxa Plancka

I Gershoma Scholema, da svjetlost

duše najbrže putuje.

I only live myself in

the web of day and night. From

me will be what has to be,

more than I have uttered.

Preserving other lives I preserved

my own roots.

From malhout to keter one had to

pass 32 paths of wisdom and realize

through one’s own heart, without Max Planck

and Gerschom Scholem that the light

of the soul travels fastest.

 

 

 

 

 

Najnovejši prispevki

Kategorije

Arhiv