Najnovejši prispevki

Kategorije

Arhiv

O projektu Solovjov

Projekt  SOLOVJOV

Izdaja izbranih spisov Vladimirja S. Solovjova

Leta 2013 je po posredovanju p. F. Kejžarja v rokopisno zbirku NUK prišel prevod del najpomembnejšega ruskega filozofa, Vladimirja Solovjova, ki ga je pripravil znani slovenski teolog, poznavalec pravoslavne misli Fran Grivec:

http://www.oszuzemberk.si/index.php?option=com_content&view=article&id=90:dr-fran-grivec&catid=54&Itemid=87

Izdajo je onemogočila druga svetovna vojna. Grivec je rokopis očitno že oddal (ali pripravil za) tiskarno, na kar kažejo navodila stavcem, vendar do natisa ni prišlo niti med vojno niti po njej. 

V projektu SOLOVJOV bodo sodelavci  IPKI in KUD Logos Grivčev rokopis pretipkali in posodobili, nato ga bodo pregledali ugledni rusisti in uveljavljeni prevajalci iz ruščine (dr. Urša Zabukovec, dr. Neža Zajc, Aljaž Glaser, Boris Šinigoj, Pavel Požar), ki bodo prevode primerjali z merodajnimi izdajami Solovjovovih del, jih popravili in dopolnili (več del je namreč prevedenih v izboru, z okrajšanimi odlomki ipd.). Tiskani izdaji bomo priključili naposled priključili tudi nekatere Solovjovove spise, ki jih Grivec ni vključil v svoj izbor (Duhovne osnove življenjaSmisel ljubezni  itn.) in izbor poezije, ki ga pripravlja Aljaž Glaser.

Projekt koordinira Gorazd Kocijančič (gorazd.kocijancic@nuk.uni-lj.si)

Veseli bomo vsakršnih donacij – od njih je odvisen uspeh projekta.

V obdelavi so naslednji spisi (v oklepaju je napisan sodelavec IPKI in KUD Logos, ki je prevzel digitaliziranje rokopisa):

 

1. Veliki spor in krščanska politika (Aljaž Glaser)

2. Lepota v naravi (Robert Kralj)

3. O liričnem pesništvu (Matjaž Lulik)

4. Opravičenje dobrega (izbor)  (Marjeta Bratuš)

5. Slovansko vprašanje  (Blaž Zabel)

7. Ljubezen do naroda  (Blaž Zabel)

8. Trije govori o Dostojevskem  (Neža Zajc)  

10. Trije razgovori  (Boris Šinigoj)

11. Poezija Tjutčeva   (Neža Zajc)

12. Platonova življenjska drama (prevod naslovljen samo »Platon«) (Pavel Požar)

13. Rusija in vesoljna Cerkev (Blaž Zabel, Doroteja Novak)

14. Zgodovina in bodočnost teokratije (Miha Robežnik)

15. O duhovni oblasti  (Janez Žumer, Urša Zabukovec)

16. O razkolu v ruskem narodu (J. Žumer, U. Zabukovec)

17. Smisel umetnosti  (J. Žumer)

18. Predavanja o bogočloveštvu  (predavanja  1, 11, 12)  (Tadej Rifel)

 

O projektu Solovjov

Projekt  SOLOVJOV

Izdaja izbranih spisov Vladimirja S. Solovjova

Leta 2013 je po posredovanju p. F. Kejžarja v rokopisno zbirku NUK prišel prevod del najpomembnejšega ruskega filozofa, Vladimirja Solovjova, ki ga je pripravil znani slovenski teolog, poznavalec pravoslavne misli Fran Grivec:

http://www.oszuzemberk.si/index.php?option=com_content&view=article&id=90:dr-fran-grivec&catid=54&Itemid=87

Izdajo je onemogočila druga svetovna vojna. Grivec je rokopis očitno že oddal (ali pripravil za) tiskarno, na kar kažejo navodila stavcem, vendar do natisa ni prišlo niti med vojno niti po njej. 

V projektu SOLOVJOV bodo sodelavci  IPKI in KUD Logos Grivčev rokopis pretipkali in posodobili, nato ga bodo pregledali ugledni rusisti in uveljavljeni prevajalci iz ruščine (dr. Urša Zabukovec, dr. Neža Zajc, Aljaž Glaser, Boris Šinigoj, Pavel Požar), ki bodo prevode primerjali z merodajnimi izdajami Solovjovovih del, jih popravili in dopolnili (več del je namreč prevedenih v izboru, z okrajšanimi odlomki ipd.). Tiskani izdaji bomo priključili naposled priključili tudi nekatere Solovjovove spise, ki jih Grivec ni vključil v svoj izbor (Duhovne osnove življenjaSmisel ljubezni  itn.) in izbor poezije, ki ga pripravlja Aljaž Glaser.

Projekt koordinira Gorazd Kocijančič (gorazd.kocijancic@nuk.uni-lj.si)

Veseli bomo vsakršnih donacij – od njih je odvisen uspeh projekta.

V obdelavi so naslednji spisi (v oklepaju je napisan sodelavec IPKI in KUD Logos, ki je prevzel digitaliziranje rokopisa):

 

1. Veliki spor in krščanska politika (Aljaž Glaser)

2. Lepota v naravi (Robert Kralj)

3. O liričnem pesništvu (Matjaž Lulik)

4. Opravičenje dobrega (izbor)  (Marjeta Bratuš)

5. Slovansko vprašanje  (Blaž Zabel)

7. Ljubezen do naroda  (Blaž Zabel)

8. Trije govori o Dostojevskem  (Neža Zajc)  

10. Trije razgovori  (Boris Šinigoj)

11. Poezija Tjutčeva   (Neža Zajc)

12. Platonova življenjska drama (prevod naslovljen samo »Platon«) (Pavel Požar)

13. Rusija in vesoljna Cerkev (Blaž Zabel, Doroteja Novak)

14. Zgodovina in bodočnost teokratije (Miha Robežnik)

15. O duhovni oblasti  (Janez Žumer, Urša Zabukovec)

16. O razkolu v ruskem narodu (J. Žumer, U. Zabukovec)

17. Smisel umetnosti  (J. Žumer)

18. Predavanja o bogočloveštvu  (predavanja  1, 11, 12)  (Tadej Rifel)

 

Najnovejši prispevki

Kategorije

Arhiv