Najnovejši prispevki

Arhiv

Kategorije

Jezus med Slovenci

13. pogovorni večer

Torek, 12. 5. 2015, ob 19.30, Atrij ZRC


Moderator:
Matjaž Črnivec

Sogovorniki:
dr. Vinko Potočnik
p. Damjan Ristič
dr. Nenad Vitorović


Osebnost Jezusa iz Nazareta je znana vsem, vsaj zdi se tako. Toda čeprav ljudje o njem večinoma vedo zelo malo, ima skoraj vsak do njega zelo izrazito stališče, bodisi pozitivno bodisi negativno. In tudi med temi, ki ga dojemajo pozitivno, obstajajo velike razlike v predstavah o njem: za kaj se je zavzemal, katere vrednote je poudarjal in kakšnega izvora je bil. Komunisti ga štejejo za prvega komunista, ki je razglašal konec osebne lastnine in medčloveškega izkoriščanja, muslimani ga imajo za pravega muslimana, ki je že pred prerokom Mohamedom oznanjal islam, različne krščanske veroizpovedi pa ga razumejo kot svojega utemeljitelja in se pogosto sklicujejo prav nanj pri utemeljevanju svojih specifik. Kakor koli že, Jezusovo sporočilo o Božji vladavini je v svojem času izzvalo burno družbeno reakcijo, tako pozitivno kakor negativno, ki se je nadaljevala tudi pozneje, ko so to sporočilo njegovi učenci raznesli drugam. V četrtem stoletju je to »Jezusovo gibanje« doživelo pomembno, v mnogočem usodno transformacijo, ko je postalo glavna ideologija imperija. V tej obliki je v 8. st. doseglo tudi naše prednike in odtlej pa vse do danes tako ali drugače pomembno zaznamuje slovensko družbo in oblikuje njeno kulturo.

Na tem pogovoru, v katerem bodo sodelovali sociolog kulture dr. Nenad Vitorović, teolog p. Damjan Ristić ter teolog in sociolog dr. Vinko Potočnik, želimo soočiti različne poglede na ta vprašanja, ki danes obstajajo med Slovenci. Osnova za pogovor bodo rezultati ankete na to temo, ki jo je v teh dneh izvedla Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici v sodelovanju s Teološko fakulteto v Ljubljani in s Svetopisemsko družbo Slovenije. Rezultate bo uvodoma predstavil Matjaž Črnivec, tajnik Svetopisemske družbe, ki bo tudi vodil pogovor.


Video:


Iz medijev:

/