Najnovejši prispevki

Arhiv

Kategorije

Blasfemija in svoboda govora

11. pogovorni večer

Torek, 10. 3. 2015, ob 19.30, Atrij ZRC


Moderatorka:

Ženja Leiler

Sogovorniki:

dr. Bernard Nežmah
dr. Ahmed Pašić
dr. Ivan Štuhec


Svoboda izražanja je eden temeljnih stebrov razsvetljenskega koncepta svobode. V moderni dobi je kot pravica zapisana v devetnajstem členu Splošne deklaracije o človekovih pravicah, ki pravi, da ima »vsakdo pravico do svobode mišljenja in izražanja, vštevši pravico, da nihče ne sme biti nadlegovan zaradi svojega mišljenja, in pravico, da lahko vsak išče, sprejema in širi informacije in ideje s kakršnimikoli sredstvi in ne glede na meje«. Pojem blasfemije je v najširšem pomenu nespoštljivo ali žaljivo izražanje o nečem, kar je vnaprej sprejeto kot vrednost, v ožjem pomenu pa je blasfemija seveda bogokletje, torej žaljivo izražanje o vsem tistem, kar v neki religiji velja za sveto (Bog, Cerkev, dogma, svetniki …). Toda preganjanja blasfemije v tem ožjem pomenu ne poznajo samo religije; zelo udomačeno je tudi v vseh tistih – načeloma sekulariziranih – družbah, ki jih imamo za totalitarne in v katerih obstajajo »vnaprej sprejete vrednosti«. Teh se, razen za ceno osebne svobode ali celo življenja, ne sme prespraševati ali se jim celo posmehovati.
Ali je torej svoboda izražanja res brezmejna in je zato obsojanje blasfemije blasfemija sama po sebi? In kaj se zgodi, če se žaljivo izrekamo o svobodi izražanja kot taki?

O tej kompleksni, z nedavnimi pariškimi dogodki spodbujeni temi, za katero se zdi, da ponuja neprimerno več vprašanj kot pa enoglasnih odgovorov, bodo na forumu spregovorili sociolog in publicist dr. Bernard Nežmah, socialni antropolog dr. Ahmed Pašić in moralni teolog dr. Ivan Štuhec. Pogovor bo vodila novinarka in publicistka Ženja Leiler.


Video:


Iz medijev:

/