Najnovejši prispevki

Arhiv

Kategorije

Cerkev in slovenska politika

7. pogovorni večer

Torek, 11. 11. 2014 ob 19.30, Atrij ZRC


Sodelujoči:
dr. Stane Granda
Franci Kek
Ivan Oman

Moderator:
dr. David Movrin


Zakaj mnogi kristjani in posamezni predstavniki slovenske cerkvene hierarhije vidijo v strankah slovenske pomladi svojega zaveznika, v tranzicijski levici pa politično silo, ki omejuje njihovo družbeno vlogo in ne podpira nekaterih temeljnih krščanskih vrednot? Kakšno bi moralo biti načelno zadržanje cerkvene hierarhije do političnih strank spričo dejstva, da imajo vse stranke med svojim članstvom vsaj nekaj kristjanov? Ali Cerkev na Slovenskem dovolj kritično motri programe strank? Večkrat namreč levo usmerjene stranke zagovarjajo gospodarski in socialni program, ki je bliže evangeliju kot program desnih političnih opcij, ki se nagiba h gospodarskemu liberalizmu. Toda na drugi strani desnica odkrito podpira duhovne, etične, narodnostne in kulturne vrednote, ki ustrezajo krščanskemu pojmovanju človeka in družbe, medtem ko ima levica glede teh vrednot diametralno nasprotna stališča. Ali Cerkev s naklonjenostjo do pomladnih strank računa na njihovo podporo pri uresničevanju svojega temeljnega poslanstva, ki je evangelizacija in raznolika pastoralna dejavnost? V kakšnem smislu Cerkev za izpolnjevanje temeljnega poslanstva sploh potrebuje podporo aktualne politike? Ali lahko pritrdimo prepričanju mnogih kristjanov, da politična levica z zakonodajo, ki vse verske skupnosti, tudi tiste, ki imajo le malo članov in obstajajo le kratek čas, obravnava enakovredno in s tem razvrednoti pomen poslanstva tistih verskih skupnosti, ki so na Slovenskem dejavne že stoletja? Ali politična levica prek medijev res spodbuja nestrpnost do katolištva, obenem pa ima ničelno toleranco do homofobije ter izključevanja na temelju spolne drugačnosti, rasne pripadnosti itd.? Je antikatolicizem res »slovenska varianta antisemitizma«, poslednji družbeno sprejemljivi predsodek?


Video:


Iz medijev:

/