Najnovejši prispevki

Kategorije

Arhiv

Vabilo k sodelovanju na dvodnevnem mednarodnem simpoziju o življenju in delu baronice Adelme von Vay

Spoštovani,

pri založbi KUD Logos je nedavno izšel slovenski prevod knjige »Duh, sila, snov«, ki naj bi jo takrat 29-letna baronica Adelma von Vay (1840-1925), doma iz Slovenskih Konjic, napisala s pomočjo t.i. medialnega pisanja, neodvisno od njenega zavednega vpliva in svobodne volje. Knjiga je bila razprodana takoj po prvem izidu in je kmalu postala priljubljeno čtivo med različnimi ezoteričnimi in okultnimi krogi širom sveta. Samo v nemškem jeziku je do danes doživela že devet izdaj, kmalu pa je izšel tudi angleški prevod in njegov ponatis.

Avtorica te nenavadne knjige pa ni zanimiva samo kot okultna pisateljica, ampak tudi kot velika humanitarka, ki je s svojimi zdravilskimi sposobnostmi nesebično pomagala tako bogatim kot revnim. Glas o njenih zdravilskih močeh se je hitro razširil po bližnji okolici in kmalu so prošnje za pomoč začele prihajati iz vse Evrope, Rusije in Amerike. Čeprav je bila baronica Adelma von Vay v svojem času deležna svetovne slave, pa sta njeno življenje in delo pri nas praktično neznana. 

Zaradi tega smo se v Inštitutu za preučevanje krščanskega izročila in Občini Slovenske Konjice odločili, da bomo ob izidu slovenskega prevoda njenega temeljnega dela organizirali dvodnevni mednarodni simpozij, ki bo posvečen življenju in delu te izjemne ženske. 

Simpozij bo potekal 3. in 4. decembra 2012, in sicer na dveh lokacijah: 1. dan v prostorih Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani ter 2. dan v Žički kartuziji v občini Slovenske Konjice. Vsi zainteresirani so vljudno vabljeni, da se simpozija udeležijo s svojim prispevkom. 

Organizatorji simpozija bi želeli čim širši izbor tem, ki bi pokrile različne aspekte življenja in dela baronice Adelme von Vay. Simpozij bo okvirno razdeljen na tri večje tematske sklope:

1) biografija in zgodovina: v ta sklop sodijo referati, ki osvetljujejo njeno kulturno in zgodovinsko ozadje, njeno življenje in družbeno vlogo v Slovenskih Konjicah in na Malem Lošinju (kjer je v svoji počitniški vili preživljala veliko časa) ter njeno prijateljevanje in živahne korespondence z znamenitimi Slovenci tistega časa (Jurijem Humarjem, Karolino Ipavec itd.);

2) filozofski sistem v knjigi »Duh, sila, snov«: namen tega sklopa je podrobnejša analiza kompleksne koncepcije sveta in človekovega mesta v njem, kakršno podaja v knjigi »Duh, sila, snov«, pri čemer so dobrodošle tako integralne interpretacije kot tudi parcialne obdelave izbranih poglavij; posebno zaželjene so izvirne interpretacije težko razumljivih zakonov števil, mistične matematike in geometrije, ki spremljajo posamezna poglavja, ter splošnejše paralele z drugimi misleci in duhovnimi tradicijami;

3) okultizem in zdravilstvo: zadnji sklop je rezerviran za referate, ki njeno misel obravnavajo v luči spiritizma in teozofije, saj je prav na tem področju odigrala pionirsko vlogo znotraj tedanje Avstro-ogrske; v zvezi s tem velja posebno izpostaviti njene osebne stike z nekaterimi vplivnimi osebnostmi iz novejše zgodovine zahodnega okultizma, kot so Helena Petrowna Blavatsky, Henry Olcott, Annie Besant ter številnimi drugimi teozofi in spiritisti njenega časa; dobrodošli so tudi prispevki, ki iz različnih vidikov obravnavajo »parapsihološke pojave«, kot so npr. medialno pisanje in ksenolalija; nadalje pa v ta sklop sodi vse, kar je povezano z njenim dolgoletnim delovanjem na področju alternativnega zdravilstva, zlasti homeopatije in magnetizma.

Ob teh treh težiščih pa so seveda dobrodošli tudi prispevki, ki se osredotočajo na druge vidike njenega bogatega življenja in dela. 

Za branje posameznega prispevka bo na voljo 20 minut, se pravi ca. 4 strani (v zborniku, ki ga bomo izdali pozneje, bodo objavljene integralne verzije, ki pa naj ne presegajo preveč 1 tiskarske pole = 30 000 znakov s presledki).

Če se boste odločili za sodelovanje na simpoziju, Vas prosim, da svojo udeležbo čim prej potrdite in pošljete okvirni naslov svojega prispevka. Prispele prispevke bo strokovno pregledal in odobril izvršni odbor Inštituta za preučevanje krščanskega izročila.

Kontaktni naslov za prijavo prispevkov in dodatne informacije je: adelma.von.vay@gmail.com<mailto:adelma.von.vay@gmail.com>

Prosim Vas, da vabilo posredujete tudi svojim znancem, ki bi jih aktivno sodelovanje na simpoziju utegnilo zanimati.

Lep pozdrav,

Jan Ciglenečki

Vabilo k sodelovanju na dvodnevnem mednarodnem simpoziju o življenju in delu baronice Adelme von Vay

Spoštovani,

pri založbi KUD Logos je nedavno izšel slovenski prevod knjige »Duh, sila, snov«, ki naj bi jo takrat 29-letna baronica Adelma von Vay (1840-1925), doma iz Slovenskih Konjic, napisala s pomočjo t.i. medialnega pisanja, neodvisno od njenega zavednega vpliva in svobodne volje. Knjiga je bila razprodana takoj po prvem izidu in je kmalu postala priljubljeno čtivo med različnimi ezoteričnimi in okultnimi krogi širom sveta. Samo v nemškem jeziku je do danes doživela že devet izdaj, kmalu pa je izšel tudi angleški prevod in njegov ponatis.

Avtorica te nenavadne knjige pa ni zanimiva samo kot okultna pisateljica, ampak tudi kot velika humanitarka, ki je s svojimi zdravilskimi sposobnostmi nesebično pomagala tako bogatim kot revnim. Glas o njenih zdravilskih močeh se je hitro razširil po bližnji okolici in kmalu so prošnje za pomoč začele prihajati iz vse Evrope, Rusije in Amerike. Čeprav je bila baronica Adelma von Vay v svojem času deležna svetovne slave, pa sta njeno življenje in delo pri nas praktično neznana. 

Zaradi tega smo se v Inštitutu za preučevanje krščanskega izročila in Občini Slovenske Konjice odločili, da bomo ob izidu slovenskega prevoda njenega temeljnega dela organizirali dvodnevni mednarodni simpozij, ki bo posvečen življenju in delu te izjemne ženske. 

Simpozij bo potekal 3. in 4. decembra 2012, in sicer na dveh lokacijah: 1. dan v prostorih Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani ter 2. dan v Žički kartuziji v občini Slovenske Konjice. Vsi zainteresirani so vljudno vabljeni, da se simpozija udeležijo s svojim prispevkom. 

Organizatorji simpozija bi želeli čim širši izbor tem, ki bi pokrile različne aspekte življenja in dela baronice Adelme von Vay. Simpozij bo okvirno razdeljen na tri večje tematske sklope:

1) biografija in zgodovina: v ta sklop sodijo referati, ki osvetljujejo njeno kulturno in zgodovinsko ozadje, njeno življenje in družbeno vlogo v Slovenskih Konjicah in na Malem Lošinju (kjer je v svoji počitniški vili preživljala veliko časa) ter njeno prijateljevanje in živahne korespondence z znamenitimi Slovenci tistega časa (Jurijem Humarjem, Karolino Ipavec itd.);

2) filozofski sistem v knjigi »Duh, sila, snov«: namen tega sklopa je podrobnejša analiza kompleksne koncepcije sveta in človekovega mesta v njem, kakršno podaja v knjigi »Duh, sila, snov«, pri čemer so dobrodošle tako integralne interpretacije kot tudi parcialne obdelave izbranih poglavij; posebno zaželjene so izvirne interpretacije težko razumljivih zakonov števil, mistične matematike in geometrije, ki spremljajo posamezna poglavja, ter splošnejše paralele z drugimi misleci in duhovnimi tradicijami;

3) okultizem in zdravilstvo: zadnji sklop je rezerviran za referate, ki njeno misel obravnavajo v luči spiritizma in teozofije, saj je prav na tem področju odigrala pionirsko vlogo znotraj tedanje Avstro-ogrske; v zvezi s tem velja posebno izpostaviti njene osebne stike z nekaterimi vplivnimi osebnostmi iz novejše zgodovine zahodnega okultizma, kot so Helena Petrowna Blavatsky, Henry Olcott, Annie Besant ter številnimi drugimi teozofi in spiritisti njenega časa; dobrodošli so tudi prispevki, ki iz različnih vidikov obravnavajo »parapsihološke pojave«, kot so npr. medialno pisanje in ksenolalija; nadalje pa v ta sklop sodi vse, kar je povezano z njenim dolgoletnim delovanjem na področju alternativnega zdravilstva, zlasti homeopatije in magnetizma.

Ob teh treh težiščih pa so seveda dobrodošli tudi prispevki, ki se osredotočajo na druge vidike njenega bogatega življenja in dela. 

Za branje posameznega prispevka bo na voljo 20 minut, se pravi ca. 4 strani (v zborniku, ki ga bomo izdali pozneje, bodo objavljene integralne verzije, ki pa naj ne presegajo preveč 1 tiskarske pole = 30 000 znakov s presledki).

Če se boste odločili za sodelovanje na simpoziju, Vas prosim, da svojo udeležbo čim prej potrdite in pošljete okvirni naslov svojega prispevka. Prispele prispevke bo strokovno pregledal in odobril izvršni odbor Inštituta za preučevanje krščanskega izročila.

Kontaktni naslov za prijavo prispevkov in dodatne informacije je: adelma.von.vay@gmail.com<mailto:adelma.von.vay@gmail.com>

Prosim Vas, da vabilo posredujete tudi svojim znancem, ki bi jih aktivno sodelovanje na simpoziju utegnilo zanimati.

Lep pozdrav,

Jan Ciglenečki

Najnovejši prispevki

Kategorije

Arhiv