• Moje razumevanje Zhuangzi-jevega odnosa do govora in izrekanja začenjam s pomislekom, ki me bo spremljal skozi celotno pot raziskovanja – ob branju strokovne literature, ki obravnava Zhuangzi-jevo misel, so se mi porajali določeni dvomi v

  •  UVOD               Deus sive natura – je najbolj znana sintagma Spinozove Etike. Bog ali narava nakazuje istovetnost, ki pa je, kot ugotavljajo preučevalci Spinoze, posebne vrste in ne implicira  naivnega panteizma, kot bi morda

  • Nekaj nadaljnjih misli o kontemplativni molitvi, po javni debati »Kontemplativna molitev – pozabljena pot«. Najprej naj povem, da se globoko strinjam, da je kontemplativna molitev odkrivanje svojega (resničnega) jaza v Drugem, najdevanje (pravega) jaza, postajanje

  • »ʽΟ λόγος γὰρ ὁ τοῦ σταυροῦ … δύναμις Θεοῦ ἐστιν.« (1 Kor 1,18)   Jezusov križ je dokončno razodetje, »eksegeza« (Jn 1,18), »izvedba« Božje ljubezni. Jezusov križ je vzpostavitev Božjega kraljestva, postavitev Mesija, postavitev »prvega

  • Prevod: Pavle Rak                The world’s a stage and all the men and women are merely players… Ceo svet je scena, a ljudi koji ga naseljavaju nisu drugo do glumci… Na šta li se

  • Raid Al-Daghistani - Die Geschichtliche Bedeutung Al-Ghazalis

  •   The Sayings of the “Desert Fathers” and the Quest(ion) of the Self: A General Outline   “Desert Fathers” and their spiritual practices The following paragraphs are a loose set of ideas for our forthcoming

  •   Primerjanje različnih mističnih tradicij kaže, kako podobno strukturo imajo v svojem jedru navzven še tako različne religije. Izenačevanje strukturnih momentov med vzhodnimi in zahodnimi religijami hitro postane sila problematično, saj vodi v posploševanje in

  • I.  Kadar se dotaknemo vprašanja odnosa med religijami, imamo dve glavni opciji. Prva je partikularna in izpostavlja distinktivne značilnosti posamezne religije. Te opcije se vedno poslužujejo religiozni apologeti, precej trendovska pa je tudi v sodobni

  • Savremenost Jovove patnje – Esej o Žižekovom i Čestertonovom neklasičnom tumačenje Knjige o Jovu   „Značaj Knjige o Jovu danas se ne može na pravi način izraziti čak iako kažemo da je najinteresantnija među drevnim