• Reformacija in mistika Božje besede[1] ὁ δὲ κολλώμενος τῷ κυρίῳ ἓν πνεῦμά ἐστιν. Kdor pa se druži z Gospodom, je z njim en duh. (1 Kor 6,17) Summary: Reformation and the Mysticism of the Word

  • V javnosti se je kot nekakšno samoumevno dejstvo uveljavilo mnenje, da so se predstave o Jezusovem božanstvu (preprosto rečeno: da je Jezus Bog, karkoli naj bi to že pomenilo), razvile razmeroma pozno, morda v nekaterih

  • Nekaj nadaljnjih misli o kontemplativni molitvi, po javni debati »Kontemplativna molitev – pozabljena pot«. Najprej naj povem, da se globoko strinjam, da je kontemplativna molitev odkrivanje svojega (resničnega) jaza v Drugem, najdevanje (pravega) jaza, postajanje

  • »ʽΟ λόγος γὰρ ὁ τοῦ σταυροῦ … δύναμις Θεοῦ ἐστιν.« (1 Kor 1,18)   Jezusov križ je dokončno razodetje, »eksegeza« (Jn 1,18), »izvedba« Božje ljubezni. Jezusov križ je vzpostavitev Božjega kraljestva, postavitev Mesija, postavitev »prvega

  • Pogovor je potekal v okviru delavnice 15o "Biblija in družbena kritika", dne 16. 11. 2011. Delavnica je iniciativa Nenada H. Vitorovića.       Prenesi mp3 >>

  • »Te [modrosti] ni spoznal noben od vladarjev tega veka,  kajti če bi jo spoznali, ne bi križali slavnega Gospoda.« (Prvo pismo Korinčanom 2,8)   Namen tega prispevka je predstaviti Jezusovo socialno kritiko, kot se kaže

  • Zapis ob globalnem protestu proti prevladujoči sistemski paradigmi   Ne sme se več govoriti o demokraciji ampak o plutokraciji (vsak govor o sedanjem sistemu kot »demokratičnem« je demagoški). Temeljno družbeno vprašanje je, kako praktično doseči

  • In my short contribution to the debate on the relationship between Antiquity and Christianity, I want to present an intentionally radicalized view about some key differences between the two subjects under discussion. This further evolves

  • V množičnih medijih in popularni kulturi zadnjih nekaj let smo priča različnim spektakularnim odkritjem, ki naj bi na novo odkrivala podobo prvotnega krščanstva. Ta podoba naj bi bila zaradi koristoljubja in politične moči uradne Cerkve

  • Barthovo življenje in delo Karl Barth je po mnenju mnogih najpomembnejši teolog dvajsetega stoletja ali vsaj nekdo, ki je imel ključno vlogo v razvoju teologije v tem stoletju. To priznavajo celo nekateri, ki zastopajo izrazito