•   48. PRIDIGA[1]   Neki učitelj pravi: »Vse enake stvari se ljubijo in med seboj zedinjajo, vse neenake stvari pa bežijo druga pred drugo in se sovražijo.«[2]      Neki učitelj (nadalje) pravi, da ni nič

  •   39. PRIDIGA Iustus in perpetuum vivet et apud dominum est merces eius  etc. Pravični bo živel vekomaj in pri Gospodu je njegovo plačilo itn. (Mdr 5,16) Danes pri branju Svetega pisma[1] beremo besede, ki se

  •   22. PRIDIGA[1] Ave, gratia plena. Zdrava, milosti polna. (Lk 1,28) Te besede, ki sem jih povedal po latinsko, stojijo v svetem evangeliju in po naše pomenijo toliko kot: "Pozdravljena, milosti polna, Gospod je s

  •   21. PRIDIGA[1] Unus deus et pater omnium etc. En Bog in Oče vseh itn. (Ef 4,6) Po latinsko sem povedal besede, ki jih izreka sveti Pavel v pismu (Efežanom): "En Bog in Oče vseh,

  •   20b. PRIDIGA Homo quidam fecit cenam magnam. Neki človek je pripravil veliko večerjo. (Lk 14,16) "Neki človek je pripravil večerjo, veliko pojedino". Kdor pripravlja pojedino zjutraj, povabi najrazličnejše ljudi; k večerji pa povabimo pomembne

  •   20a. PRIDIGA[1] Homo quidam fecit cenam magnam. Neki človek je pripravil veliko večerjo. (Lk 14,16) Sveti Luka nam piše v svojem evangeliju: "Neki človek je pripra­vil večerjo ali pojedino" (prim. Lk 14,16). Kdo jo

  •   19. PRIDIGA[1] Sta in porta domus domini et loquere verbum. Stoj v vratih Gospodove hiše in izgovarjaj Besedo. (Jer 7,2) Naš Gospod pravi: "Stoj v vratih Gospodove hiše, izgovarjaj besedo in jo prinesi ven/oznanjaj

  •   18. PRIDIGA[1] Adolescens, tibi dico: surge. Mladenič, tebi pravim, vstani. (Lk 7,11) Naš Gospod je šel v neko mesto, ki se je imenovalo Naim, in z njim je šlo veliko ljudstva in učenci. Ko

  •   17. PRIDIGA[1] Qui odit animam suam in hoc mundo etc. Kdor sovraži svojo dušo v tem svetu itn. (Jn 12,25)    Po latinsko sem povedal nekaj besed, ki jih govori naš Gospod v svojem

  •   16b. PRIDIGA[1] Quasi vas auri solidum ornatum omni lapide pretioso. Kot zlata posoda, trdna in okrašena z vsakršnim dragocenim kamenjem. (Sir 50,10). Po latinsko sem povedal nekaj besed, ki jih danes beremo v Pismu;