• Avtor pred prevedenim odlomkom razgrne nekaj temeljnih podob, s katerimi človek že od nekdaj poskuša razložiti samega sebe. Najprej oriše mitsko podobo o človeku, potem materialstično podobo empiričnih znanosti, evolucionistično

  • Kaj torej pomeni svetopisemsko, zlasti novozavezno razodetje za razumevanje Božje resničnosti in njenega odnosa do sveta? To lahko ubesedimo na različne načine. Za naš duhovni položaj se zdi pomembno predvsem tole: svetopisemsko razodetje zagotavlja Božjo

  • Iz zahvalnega govora po podelitvi častnega meščanstva v Izoli Vicentini 12. oktobra 1963 Dovolite mi, moji spoštovani poslušalci, da še enkrat osebno spregovorim. Zdaj je minilo že več kot pol stoletja, odkar sem znanstveno dejaven.

  • Epifanija v Stari zavezi V zgodovini odrešenja obstaja dogajanje, katerega pomen je za krščansko življenje – tako menim – dolgo ostal neopažen, za katerega pa se zdaj zdi, da razločneje stopa v ospredje: to je