• Poskus somišljenja Biblije ob vprašanju začetka Misliti Biblijo je že na prvi pogled sporno. Je to sploh mogoče? In če je mogoče, komu je potrebno? Mar nista filozofsko mišljenje in biblijska govorica nekaj tako raznorodnega,

  • Лежать в теплом песке после купанья – это в своем роде стоит философии. И лаццарони, вечно лежащие в песке, почему не отличная философская школа? Василий Васильевич Розанов[1] Возможен ли и целесообразен ли серьезный диалог идей

  • Ležati po kopanju na toplem pesku – to je na svoj način vredno filozofije. In lazzaroni, ki večno ležijo v pesku, mar niso odlična filozofska šola? Vasilij Vasiljevič Rozanov[1] Ali je danes, ko nam “filozofija

  • Prolegomena Ich bin nun überzeugt, daß der höchste Akt der Vernunft, der, indem sie alle Ideen umfaßt, ein ästhetischer Akt ist und daß Wahrheit und Güte nur in der Schönheit verschwistert sind. Der Philosoph muß

  • The Question of Spirit and Being in the Philosophy of Nikolai Berdyaev [1] I Towards novelty of life That which is born of the flesh is flesh; and that which is born of the Spirit is

  • Vprašanje duha in biti v filozofiji Nikolaja Berdjajeva I Novosti življenja naproti Kar je rojeno iz mesa, je meso, in kar je rojeno iz Duha, je duh. Evangelij po Janezu 3,6 Ko želimo z Berdjajevim

  • I. Das unaussprechlich Innige der Musik … Arthur Schopenhauer Kann man heute überhaupt über die Musik so radikal metaphysisch denken wie das Arthur Schopenhauer an der vorigen Jahrhundertwende schon konnte, als er den kühnen Gedanken

  • Stvari venomer nastajajo in propadajo. Svet je prepoln minevanja in neodvrnljivih premen. Menjajo se letni časi, izmenjujeta se sonce in mesec, jutranja zarja nenehno potuje v škrlatni zaton. Umirajo včerajšnje zvezde in rojevajo se nove.

  • Things keep coming into being and falling into decay. The world is filled with ephemera and unavoidable transformations. Seasons change, the sun and the moon give way to each other, the dawn keeps sinking into