• Ta slovar noče biti celovit in izčrpen prikaz Eckhartovega besednjaka, ampak prej izbor temeljnih besed, iz katerih raste njegova mistična spekulacija. Namen slovarja je predvsem, da bralca, ki je na sledi mistični odvrnitvi od sveta

  • Ob knjigi Gorazda Kocijančiča O nekaterih drugih Danes, ko predstavljamo tretjo in zadnjo knjigo filozofskega sistema Gorazda Kocijančiča,* ki ga ob njej sestavljata še knjigi Razbitje (2009) in Erotika, politika itn. (2011), bi rad najprej

  • Video: Zbornik : Über das Geistige in der Kunst - zum zweiten Mal

  • Colli začenja svojo zgodbo o modrosti v delfskem preročišču. Na koncu prvega poglavja povzemajoč pravi: »Blaznost je matrica modrosti.«[1] Ta manía, ta »blaznost« pa ni nobena duševna motnja ali trajno uničeno zdravje duše, ampak je,

  • [scribd id=59174768 key=key-j48p0k3fna20zkc3bh6 mode=list]

  • Before I begin to discuss my theme, I would like to make two remarks. The first concerns the title of the symposium, Antiquity and Christianity: A Conflict or a Conciliation. In English as well as

  • Predavanje z naslovom Misliti Kafko je okrajšana različica teksta Franz Kafka: »konec ali začetek«?, ki je izšel lani v knjigi Judovski sekstet pri KUD Literatura. V njem povzemam osrednje poudarke iz tega teksta: premišljam temeljne

  • Summary The paper discusses the concept of groundlessness in Shestov’s thought within the framework of the dichotomy between Athens and Jerusalem, or reason and faith, which marks Shestov’s late work. Groundlessness emerges when rational truths

  • Naslov našega simpozija postavlja vprašanje in terja razmislek o enem izmed temeljnih pojmov Šestovove misli, ki prečka podro-čja literature, filozofije in religije, o »breztalnosti«. Naj na vprašanje takoj za silo odgovorim: bespočvennost ali »breztalnost« je

  • V skupnem naslovu našega posveta in tudi v naslovu njegovega drugega sklopa na prvem mestu stoji »drugi«. Poimenovanje »drugi1« v obeh primerih očitno meri na človeka (ne da bi seveda za človekom v ozadju izključevalo