• Ob razstavi del Srđana Radojkovića / Inspired by the art exhibition of Srđan Radojković (English translation below) Pretekli advent in precejšnji del božičnega časa so bila v Zavodu sv. Stanislava v Šentvidu (večji formati) in

  • Objekat je korelat želje. Želja je (eks-statička) refleksija manjka. Istog onog za biće samosvesnog subjekta bitnog (slobodno možemo reći, konstitutivnog) manjka. Manjka samog bića. Dinamika želje je dinamika bića određenog iskustvom sopstvene konačnosti, tj. iskustvom

  • Psihoanaliza je stvar iskustva, uvek konkretnog iskustva, iskustva nekog uvek konkretnog subjekta. Pomenuto se iskustvo - iskustvo teorije, kao i iskustvo prakse, analitičke prakse - neminovno sudara sa paradoksom. Putevi visoke spekulacije (ili, drugim rečima,

  • Tim Finnegan lived in Walker Street, An Irish gintleman, mighty odd. ...... Isn't it the truth I've told ye, Lots of fun at Finnegan's wake? (Finnegan's Wake) Terminom desublimacija Margot Noris će, relativno nedavno (konkretno,

  • Pojam kulture - svake zamislive kulture, pa samim tim i one hrišćanske - vezan je za pojam tvari. Žive tvari - sveta. Tvari, kako veli hrišćansko učenje, stvorene ni iz čega, propadljive i vremenite tvari,

  • La parola sintomo, in tutti - o quasi tutti - i suoi significati più volte intrecciati, richiama qualcosa che fondamentalmente non è riconosciuto, qualcosa di sconosciuto, represso, più precisamente qualcosa che (dal punto di vista

  • Beseda simptom, v vseh ali vsaj v nekaterih od njenih večkratno prepletenih pomenov, kaže na nekaj, kar je v temelju nepriznano, nepoznano, potlačeno, ali točneje, na nekaj, kar zavestni subjekt doživlja kot bolj ali manj