• Prevedel: Jan Dominik Bogataj ofm Namen teh strani ni podrobno opisati sedanjega stanja v Rusiji, kot da bi šlo za državo, ki je na Zahodu prezrta in neznana. Če ne omenjamo številnih prevodov, ki so Evropo