•   Parvin Etesami (Tabriz 1907- Qom 1941), iranska pesnica, naslednica Saadija, Khajama, Hafeza in Rumija ...     Potovanje solze   Solza je privrela v oko in se utrnila. Mehko je tekla nizdol, nežno zdrsnila in