• Svetle povesti V dnevih zlatih me Gospod pokliče. Takrat so sreča, življenje, svoboda – nebeške priče. Prostrani gozdovi, samotna skalovja, srčna spoznanja, čarna svetovja. Svetle povesti, odstrte skrivnosti, toplina Ljubezni – kraljestvo svetosti. Neznano je