David Bentley Hart

Ateistične zablode: Krščanska revolucija in njeni sovražniki

Prevedla: Marija Zlatnar Moe Spremna beseda: Jan Peršič

19 €

Knjiga Ateistične zablode: Krščanska revolucija in njeni sovražniki ameriškega pravoslavnega teologa Davida Bentleyja Harta je miselno intenziven in filozofsko poglobljen obračun s pripadniki t. i. »novega ateizma« (R. Dawkins, S. Harris, D. Dennett in C. Hitchens; nekatera izmed njihovih najbolj odmevnih del so prevedena tudi v slovenščino) in z njihovim podajanjem zgodovine krščanstva. Privlačnost Hartovega pristopa je zlasti v tem, da zahodnega krščanstva  ne brani kot njegov pripadnik, ampak zavzema nevtralnejšo držo: njegovo soočenje z napadom na zahodno izročilo ni apologia pro domo sua, ampak piše s pozicije nekoga, ki je zakoreninjen v tradiciji krščanskega Vzhoda. S tega distanciranega razgledišča prepričljivo, duhovito in stilistično brezhibno  pokaže, kako »modni« napadi na krščanstvo pravzaprav v imenu zahodne civilizacije  spodkopavajo temelje zahodne družbe, saj pojmov osebe, enakopravnosti ljudi in njihovih pravic, socialne pravičnosti itn. v strogem smislu zunaj konteksta krščanske duhovne »revolucije« ni mogoče umevati. Hart se ne ustavlja pri polemičnem soočenju in ovržbi mitov, ki obvladujejo sodobno kritiko religije (požig aleksandrijske knjižnice in obračun krščanstva z antičnim poganstvom, inkvizicija, križarske vojne, spopad znanosti in religije, reformacija in verske vojne), ampak podaja pronicljiv pogled na razvoj zahodne civilizacije, ki daje misliti tako verujočim kot neverujočim.