Christina Rossetti

Lokvanj v vzburkanih vodàh

Prevedli: Nada Grošelj, Miljana Cunta, Andrej Arko, Boris A. Novak. Spremna beseda: Miljana Cunta

7,00 €

Christina Georgina Rossetti (1830–1894) velja za eno osrednjih pesniških imen angleške viktorijanske dobe. Sodobna literarna veda jo uvršča ob bok Alfredu lordu Tennysonu, Robertu Browningu, Elizabeth Barrett Browning in bratu Danteju Gabrielu Rossettiju. Za razliko od nekaterih pesniških kolegov se je zanimanje za poezijo Christine Rossetti nadaljevalo v 20. in 21. stoletju. Sodobne metode literarne vede, posebej feministična, so ponovno odkrile to pesnico predvsem z analizo podobja in jezikovne stvarnosti, kar je odprlo vrata v manj konvencionalne interpretacije.

Rossettijeva je svoj pesniški talent razvijala od mladih nog. Njena prva večja zbirka nosi naslov Goblin Market and Other Poems (1862), ki ji je leta 1866 sledila The Princes Progress and Other Poems. Zbirko Sing-Song: A Nursery Rhyme Book (1872) je ilustriral Arthur Hughes. Zbirka Pageant and Other Poems (1881) vsebuje znameniti cikel »Monna Innominata«, ki povzdiguje vzvišenost božje ljubezni nad človeškimi strastmi; zbirka Time Flies: A Reading Diary (1885) pa obsega 130 pesmi in misli za vsak dan. Zadnje objavljeno delo je knjiga The Face of the Deep: A Devotional Commentary on the Apocalypse (1892). Pesničin celotni opus je uredil njen brat William Michael (1904). Poezijo Christine Rossetti odlikuje ljubezen do slikovitih podob in živih detajlov, ki prihaja do izraza predvsem v ljubezenski liriki, religioznim pesmim pa daje mehkobo in prepričljivost. Med najbolj poznane pesmi, ki so bile vključene v veliko število antologij v različnih jezikih, sodijo: »Goblin Market«, »When I am dead, my dearest«, »Remember«, »Song«, »The Dream«, »Under Willows«, »Winter: My Secret«, »My Dream« in »Reflection«.

Kljub izjemnemu pomenu Christine Rossetti za celovito razumevanje in vrednotenje angleške viktorijanske poezije, je v slovenščini obstajala le peščica prevedenih pesmi. Pričujoče delo odpravlja to vrzel s prevodom osrednjih pesmi s posebnim poudarkom na duhovni liriki, ki z več kot štiristo pesmimi predstavljajo pomemben del pesničinega opusa.