• Temeljni Pojmi Islama[1] 1.)    Islam Islam je ena redkih svetovnih religij, ki svojega imena ni prejela po imenu svojega ustanovitelja, preroka Mohameda. Krščanstvo se recimo imenuje po Jezusu Kristusu, konfucijanstvo po Konfuciju, budizem po Budi.

  •    1. What is Sufism? When it comes to the question of defining the essence of Sufism, one will notice that there is a difference of opinion not just among contemporary academics, but also among

  • The present paper focuses on two important “initiatic techniques” of Islamic spirituality or Sufism: tafakkur and tadthakkur. Both concepts have multiple meanings. Tafakkur could be translated as “contemplation”, “spiritual reflection”, or “meditation” on God, whereas tadthakkur could be translated as “remembrance” of

  • Multiplicity of the Text: History of the Arabic language and the humanistic approach of the Qur’an    Introduction Arabic language has had a vibrant history. It has been taken on in many areas in the

  • Imam Abu al-Hasan al-Shadhili je nekoč dejal: »Nič ne oddalji človeka bolj od Boga, kot želja po zedinjenju z Njim.« Ta izjava se bo morda na prvi pogled zdela presenetljiva, sploh če upoštevamo, da prihaja

  • Ovaj rad predstavlja najznačajnije ideje i mišljenja velikog islamskog filozofa Ibn Sine, na Zapadu poznatog pod imenom Avicenna, te pojedine njegove nauke koje će ostaviti najdublji trag u intelektualnim debatama u stoljećima iza njega. Njegova

  •   1.)   DEFINITION DER KULTURELLEN AMBIGUITÄT   2.)   FORMEN KULTURELLER AMBIGUITÄT IM ISLAM  -       Akzeptanz einer Pluralität von Diskursen -       Akzeptanz unterschiedlicher Deutungen -       Ambiguitätsreflexion und Ambiguitätstraining   3.)   KURZE DARSTELLUNG DER GESCHICHTE EINES SPRACHREICHES

  •  »Kdor spozna samega sebe, spozna svojega Stvarnika« To načelo preroka Mohameda tvori izhodišče spoznavno-duhovnih prizadevanj muslimanskih mistikov. Številni spisi klasičnih sufijev[1] obravnavajo vprašanje človekovega duha, njegovih spoznavnih zmožnosti in možnosti njegove samouresničitve, ki naj bi

  • Leiden University, Research Master: Area studies (Middle East Studies), MA Seminar: Culture and Society in Medieval Islam, professor Dr. Petra Sijpesteijn   Coffee appraised:  Ambiguity of socio-juridical disputes, medical, and literary accounts on coffee in

  • Leiden University, Research Master: Middle East Studies, MA Seminar (Dr. Mohamed Ghaly): Interpreting Islam: Ijtihad, economics and bioethics in Islam   Ethics and Economy in Islam: Contribution of Imam Al Ghazali in focus   Imam Abu