• Nič svetenja po diplomatskih salonih, rokovanja s predsedniki in poljubljanja rok atašejem. Nič večerij s kralji & plemenskimi starešinami, ko si v zadregi, da ne boš znal v pravilnem vrstnem redu uporabljati srebrnega pribora ali

  • No hanging around diplomatic receptions, handshaking with presidents and kissing the hands of attachés. No dinners with Kings and tribal elders, frightened that you will not know when to use the silverware and when your