• Filozofija duhovnega življenja Miselni in duhovni svet Semjona Ljudvigoviča Franka (1877–1950) bi z nekaj besedami lahko opisali kot preplet globine duhovne izkušnje Božje bližine in temeljitega filozofskega premisleka o človeškem obstoju. Če je pri slednjem

  • Razlagalna metoda Cerkve je bila od njenih začetkov usmerjena navzven. Vendar je ta »navzven« s seboj prinesel svoje nasprotje, namreč »navznoter«. Resnični govor Cerkve mora biti namenjen »tistim zunaj«, to pa bi bilo mogoče uresničiti