• * So leta sprala kri z vaših zastrahovanih duš? Je v tej zastajajoči vodi še smrad trohnobe teles? Hoteli so cveteti, živeti. Biti človek. Moški, razcefrani v zgodovini naroda.   Travnik. Popljuvan. Požgan. Razvrednoten do