• 1. Upravno maglen Izdubljen Tarući se o srce Neprepoznato Meko porinuto Ka molitvi išibanoj 2. Nezadrživo klizeći Niz savršenu oblinu Očaja Pripijam se Hrapavim srcem Vlati Anđeoska Porečena 3. Oteto I razdrto Razodeveno Mimoiđen Čas