• Povzetek Osrednja tema te razprave je premislek o vprašanju, ali sodobna kozmologija ustreza osnovnim načelom racionalnosti in katere so njene spoznavne meje. Razvoj sodobne kozmologije je razdeljen na tri glavne faze, v katerih so se

  • O smislu življenja (posnetki iz philocafeja, posvečenega temi »Smisel življenja?«)/Meaning of life. Live recordings (MP3 files) from Philocafe in Ljubljana Marko Uršič: Smisel življenja v zgodovini filozofije (Meaning of life in the history of philosophy)