• V 1. stoletju so v stari Grčiji in tudi v Rimu začela nastajati fiktivna dela v prozi, ki so ostala priljubljena vse do polovice 3. stoletja. Bila so vsebinsko raznovrstna, zaobjemala so utopije, pustolovske romane,

  • Refleksija ob branju Czesława Miłosza   Poljski pesnik, esejist in nobelovec Czesław Miłosz je bil v slovenščino prvič prevajan že v 50. letih prejšnjega stoletja, zanimanje za njegovo poezijo pa tudi pozneje ni upadlo. Pri

  • Tri pesmi   Modernistični pesnik Konstantin Kavafis, eden izmed v svetu najbolj znanih grških pesnikov 20. stoletja, je večino svojega življenja preživel v Egiptu. Zanimivo je, da je Grčijo v vsem življenju obiskal le dvakrat.

  •   Povzetek Čeprav velja, da se stara grška komedija v nasprotju s sočasno tragedijo in satirsko igro ter kasnejšo srednjo komedijo ukvarja pretežno s političnimi in vsakdanjimi témami, ohranjeni fragmenti in naslovi dram kažejo, da