• Janko Orač belongs to the middle-aged generation of Slovene artists. In all these years he has managed to become a profilic artist in the field of graphic art and photography, which he nourishes parallel to

  • Janko Orač sodi v srednjo generacijo slovenskih likovnih ustvarjalcev. Vzporedno s slikarskim delom svojega opusa ves čas plodno ustvarja v grafiki, ukvarja se z grafičnim oblikovanjem in fotografijo, pri čemer posamezne zvrsti sorodstveno povezuje enotno