• Mohorjeva družba, Celje, 2006 (L' autre soleil, Paris, Edition Stock, 1975 in 1986, prevedla Marija Majda Travnik). Knjiga vsebuje tudi prevod dela Duhovni temelji prihodnosti (Fondamenti spirituali del futuro, Rim, Lipa, 1997, prevedel Tone Dolgan).