• Prvo poglavje 1. V tej prvi mišni (= členu, paragrafu)1 je naveden začetni del nepretrgane verige izročila, ki sega od Moj­zesa do mož vélike shodnice (Ezrov čas). Zadnji in naj­globlji izvir judovske modrosti je na