• Vprašanje, ki ga tu postavljam, je toliko težje, kolikor so mnenja o tej témi na obeh straneh, strani krščanstva in anarhije, že dolgo izgotovljena in niso nikoli bila podvržena niti najmanjšemu prevpraševanju. Samo po sebi