• (Über die verschiedenen Methoden des Übersezens, 1813) Kakšne poti naj torej ubere pristni prevajalec, ki želi med seboj približati ti dve popolnoma ločeni osebi - svojega pisatelja in svojega bralca - in obenem pomagati bralcu,