• duhovnost i ekoteologija ‡ Pregaženi puževi (55 slova o pokajanju i ljubavi) Gorlestonskom Vitezu pred Pužem i Mateju Arsenijeviću, pesniku pčela (povodom Gorlestonske iluminacije iz XIV veka. — „Govoriću o otkrivenjima Tvojim pred carevima i