• William James: Raznolikost religioznega izkustva: Študija človeške narave Založba Krtina, Ljubljana 2015, str. 464; prev. Sebastjan Vörös Recenzija je bila že objavljena v filozofski reviji Analiza, št. 1, letn. XX, 2016, str. 117–122. Raznolikost religioznega izkustva (The

  • Esejistika Vinka Ošlaka: Času neprimerna premišljevanja?     Uvod Pričujoče diplomsko delo je poskus tematske in vsebinske obravnave esejistike Vinka Ošlaka,[1] pomembnega koroškega esejista, esperantista, pisatelja in prevajalca, s tem pa poskus predstavitve njenega miselnega