• „Vsi iščemo resnico in vsi smo prepri-čani, da vemo, kaj iščemo, ko iščemo re-snico.“ L. Šestov, Potestas clavium.„Najvišje Dobro ni Bog. Iskati mo-ra-mo tisto, kar je višje od Dobrega. Iskati moramo Boga.“ L. Šestov, Potestas