• Slikarstvo Jošta Snoja kot vodnik po odčaranem svetu Ključna beseda za spoznavanje umetnosti Jošta Snoja je glagol: vstopiti. Ne pomeni bolj ali manj verodostojnega opisa stanja, pomeni recepcijo in dejanje, ki sproži osebnostno konstitutivni akt

  • … al miglior fabbro …   Kot predan bralec trkam na vrata naših Muz. S skromnostjo pričakovanja in z neizhlapelim upanjem čakam na odrešitev. Z obsenčenim pogledom, z drhtenjem v prsih in zastalim dihom stojim