Življenje svetega Columba

Avtor: Adomnan

Prevajalci: Polonca Zupančič

Spremna beseda: Polonca Zupančič

Adomnánovo Življenje svetega Columba (Vita Columbae) iz 7. stol. je hagiografski zapis o Columbu (ir. Columb Cille, cerkvena golobica, lat. Columba), v katerem nam avtor predstavi svetnikovo  življenje in delo znotraj in izven njegove meniške skupnosti na otoku Iona.  Pred nami je eden izmed temeljnih in tudi najbolj zanimivih spisov življenj irskih svetnikov. Življenjepis je zasnovan deloma na ustnih pričevanjih in deloma na javnih listinah samostanske skupnosti oziroma na drugih zapisih. Pri tem je Adomnán posnemal tradicionalne oblike krščanske biografije, zato je pisal po temah in ne po kronološkem zaporedju – zgodbe se večinoma osredinjajo na neki čudežni dogodek: včasih so ti podobni svetopisemskim čudežem, druge zgodbe bolj spominjajo na ljudske pripovedke, spet tretje pa govorijo o vsakdanjih dogodkih, ki so jih naknadno razlagali kot dokaz Columbovega svetništva. Vsebinsko je Adomnán zgodbe razdelil v tri knjige: prva govori o Columbovih prerokbah, druga o njegovih čudežih, tretja pa o božanskih prikazovanjih.

Obseg: 160 str.

13,00