Vrnitev k resničnosti. Krščanski platonizem za naš čas

Avtor: Paul Tyson

Prevajalci: Marija Zlatnar Moe

Spremna beseda: Branko Klun

Filozof Paul Tyson, avtor petih knjig, v knjigi »Vrnitev k resničnosti« celovito razvije svojo osrednjo tezo o krščanski metafiziki, ki naj bi bila po avtorjevem mnenju v naravnem zavezništvu s Platonovim pogledom na resničnost. Ta pogled, ki je utemeljeval zahodno kulturo, je pri prehodu v modernost izgubil svojo prepričevalno moč, toda po Tysonu vznik modernosti (novega veka) ne pomeni napredka (kar je postala prevladujoča razsvetljensko-sekularna narativa), temveč usodno redukcijo v enodimenzionalno naturalistično razlago resničnosti, ki nas je v resnici oddaljila od nje. Dodatna težava je po Tysonu v tem, ker se je celo krščanstvo v novem veku oddaljilo od metafizičnih temeljev, zato svojo knjigo razume kot celovit zagovor »povratka k resničnosti«, torej k reaktualizaciji temeljnih izhodišč krščanskega platonizma, ki bo uspel vzpostaviti pristnejši način bivanja v času današnjega izvotljenega pragmatičnega realizma.

Obseg: 304 str.

19,00