TEOPOETIKA. Študije o krščanskem mističnem pesništvu

Avtor: Alen Širca

Prevajalci:

Spremna beseda:

Mistika je gotovo ena najzanimivejših in zlasti dandanes ena najbolj preučevanih plasti svetovnih religij. Knjiga Alena Širce predstavlja eruditski in filozofsko poglobljen apel, da bi iz anikvariata literarne in duhovne zgodovine krščanstva rešili pesništvo, ki je – ne samo v religioznem, temveč tudi v estetskem smislu – odlikovano moderno. Podrobneje je v knjigi predstavljena Mechthild iz Magdeburga, največja nemška srednjeveška pesnica.

Obseg: 258 str.

15,00