Spodbuda k filozofiji

Prevajalci:

Spremna beseda:

Monografija Borisa Šinigoja Spodbuda k filozofiji je napisana na sledi protreptikov ali spodbud k filozofiji, ki naj bralca prek srečevanja s temeljnimi vprašanji mišljenja vodijo k spoznavanju samega sebe in skrbi za lastno dušo. Zasnovana je kot povabilo k skoku v ljubezensko pustolovščino, ki sega od uvodnega približevanja modrosti prek osrednjega srečevanja s filozofijo Grkov do ponovne vrnitve v naš čas ob pomoči iskanja odgovorov na Kantova štiri vprašanja. Temeljna intenca knjige je obuditi držo, iz katere se je filozofija rodila in razvila: Šinigoj filozofijo kot način kritičnega mišljenja poveže v kontrapunkt z zavezujočim načinom življenja in jo znova vzpostavi kot temelj človekovega odnosa do resničnosti. Delo je na nekaterih gimnazijah uvrščeno na priporočilni seznam pri pouku filozofije.

23,00